Dzięki informacji, która w odpowiednim czasie napłynęła od Federalnego Biura Śledczego (FBI) USA, 27 grudnia zeszłego roku zatrzymano w Petersburgu dwóch zwolenników Państwa Islamskiego (IS), przygotowujących krwawe zamachy terrorystyczne w święto Nowego Roku - powiedział Putin. Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom za takie wsparcie, za solidarność zawodową w walce z takim zagrożeniem. Będziemy odpowiadać tym samym - zapowiedział.

Reklama

Rosyjski prezydent, który wypowiadał się na posiedzeniu kolegium Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), zalecił wzmacnianie przeciwdziałania terroryzmowi. Nakazał zapewnienie "najwyższego stopnia ochrony" zaplanowanych na 9 maja br. w Rosji obchodów 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej, jak i innych dużych wydarzeń międzynarodowych.

Podsumowując działania służb w 2019 roku, Putin powiedział, że rosyjski kontrwywiad w tym okresie wykonał "dużą pracę". Statystyki pokazują, że "aktywność zagranicznych służb specjalnych w Rosji nie słabnie" - zauważył. Nie podał przy tym żadnych danych.

Gospodarz Kremla zalecił służbom zwrócenie szczególnej uwagi na "ochronę informacji o najnowszych systemach uzbrojenia i sprzętu, perspektywicznych technologiach wojskowych i przemysłowych oraz innowacyjnych badaniach naukowych, które zapewniają naszemu krajowi przewagę konkurencyjną".

Jako priorytet Putin wskazał też zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego i walkę z korupcją. Zalecił ścisłe kontrolowanie przepływu funduszy przeznaczonych na państwowe projekty rozwoju narodowego. Putin mówił o "szczególnej uwadze", jaką FSB powinna przywiązywać do "ochrony przeciwkorupcyjnej" tych projektów. Wskazał, że cele rozwoju narodowego wymagają koncentracji wielkich środków finansowych.

Przez wszystkie poprzednie lata odnotowujemy wzrost zagrożeń w sferze bezpieczeństwa informatycznego - zaznaczył rosyjski przywódca. Przypomniał, że w 2019 roku mówił o coraz częstszych i skoordynowanych cyberatakach. Wraz z burzliwym rozwojem technologii cyfrowych siła takiego oręża informatycznego będzie jedynie rosnąć, musimy (...) w odpowiedni sposób, z wyprzedzeniem budować nasze działania na rzecz ochrony interesów Rosji - powiedział Putin. Zalecił szczególną ochronę systemów komputerowych organów władzy państwowej, a także m.in. wielkich firm i banków rosyjskich.

Według rosyjskiego prezydenta spada w kraju liczba przestępstw o charakterze terrorystycznym i w 2019 roku odnotowano cztery takie przestępstwa. Zapobieżono zaś 57, w tym 34 zamachom terrorystycznym. Putin odnotował sukcesy służb w wykrywaniu i likwidowaniu "uśpionych" komórek terrorystycznych, jak i eliminowaniu kanałów zaopatrzenia grup terrorystycznych w fundusze i broń.

Ocenił przy tym, że system przeciwdziałania ekstremizmowi powinien być w Rosji elastyczniejszy i szybszy; "ważne, by opierać się tu na poparciu i zaufaniu społeczeństwa" - ocenił. Oświadczył, że oczekuje natychmiastowego udaremniania wszelkich wezwań do przemocy, a radykalizm określił jako niebezpieczny dla państwowości rosyjskiej.