Status budynku zmienił się ponownie po I wojnie światowej pod rządami Ataturka, który w 1934 r. przekształcił Hagię Sophię w muzeum, otwierając ją na turystów i udostępniając do badań.

Reklama