Maryja Maroz została zatrzymana przez ludzi w cywilu i odwieziona na posterunek – poinformowała Wolha Kawalkawa, która towarzyszyła Maroz w chwili zatrzymania.

Reklama

Maroz była już raz zatrzymana w czwartek, jednak niedługo potem została wypuszczona.

W piątek sztab Czeraczania poinformował o zatrzymaniu kierującego nim Mikałaja Łysiankaua, który prowadził obserwację w lokalu wyborczym. Łysienkau został skazany na 10 dni aresztu.

Cichanouska jest uznawana za najbardziej popularną kandydatkę spośród czwórki rywali obecnego prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki w niedzielnych wyborach prezydenckich. Czeraczań jest liderem jednej z partii opozycyjnych, oceniany jest jednak jako kandydat o niezbyt dużej popularności, który nie stanowi dla urzędującego prezydenta realnego zagrożenia.