KE była pytana, czy ostatnie wydarzenia dotyczące wymiaru sprawiedliwości w Polsce są przeszkodą w przyjęciu polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Reklama

Negocjacje trwają. Negocjatorzy KE są w intensywnym dialogu z polskimi przedstawicielami. Z punktu widzenia KE są te same wymogi dotyczące wszystkich państw członkowskich, które chcą użyć środków z Funduszu Odbudowy, aby ustanowić bardzo silny system kontroli i audytu, który jest porównywalny do systemu, który dotyczy polityki spójności i WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) – powiedziała Jourova.

Dodała, że system kontroli i audytu jest precyzyjnie opisany. - Dyskusja trwa, nie chcę prognozować, kiedy negocjacje (dotyczące KPO – PAP) zakończą się. Nie ma jednak bezpośredniego związku między tym, co dzieje się w sferze sądowniczej w Polsce a negocjacjami (w sprawie Krajowego Planu Odbudowy - PAP) - zaznaczyła wiceszefowa KE.