Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, że dotychczas zidentyfikowano ponad czterdzieści mutacji w obrębie wariantu Omikron. W krajach europejskich jednak to wariant Delta wciąż odpowiada za zdecydowaną większość zakażeń.

Reklama

Nowa szczepionka na wariant Omikron

Eksperci zwrócili uwagę na spowodowaną brakiem informacji na temat Omikronu panikę, jaka pojawiła się w wielu krajach. Zaznaczyli przy tym, że część z mutacji nowego wariantu wskazuje na możliwość łatwiejszej i szybszej transmisji wirusa.

We wnioskach sesji wykluczono konieczność rozwoju nowej szczepionki na wariant Omikron. Zdaniem ekspertów producenci powinni jedynie dokonać niewielkich zmian w już obecnych na rynku preparatach.

Reklama

WHO podtrzymało opinię o braku potrzeby zamykania granic, prosząc jednocześnie o uściślenie kontroli w celu wczesnego wykrywania zakażeń.

Kończąc sesję, wyrażono także zrozumienie dla niechęci wobec środków bezpieczeństwa stosowanych w związku z wybuchem pandemii, zwrócono jednak uwagę na gwałtowny rozwój mutacji w przypadku ich rozluźniania.