Pracownia Social Changes, na zlecenie portalu wPolityce.pl, zadała pytanie: "Czy według Pani/Pana Unia Europejska powinna wygasić konflikty z Polską i zaprzestać wszczynania postępowań prawnych wobec naszego kraju w związku z atakiem Rosji na Ukrainę i trwającą wojną?".

Reklama

58% badanych za

Na tak zadane pytanie aż 58 proc. badanych odpowiedziało "zdecydowanie tak”" (34 proc.) lub "raczej tak". Odmiennego zdania było 24 proc. respondentów - 14 proc. wybrało opcję "zdecydowanie nie", a 10 proc. "raczej nie". 18 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 4 do 7 marca 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1090 osób.

Reklama