"Kierownictwo instytucji i organizacji w obwodzie homelskim (Białorusi) zostało uprzedzone o prawdopodobnym powrocie pododdziałów rosyjskich sił zbrojnych. Jednocześnie Rosjanie planują zwiększenie liczebności lotnictwa operacyjno-taktycznego na terytorium Białorusi” – napisano w komunikacie wywiadu.

Reklama

Oficjalny cel zwiększenia rosyjskiej obecności

Oficjalnie celem zwiększenia rosyjskiej obecności jest wspólne patrolowanie przestrzeni powietrznej w ramach działań wspólnego centrum szkoleniowo-bojowego. "W tym celu zaplanowano przelot 10 samolotów na lotnisko w Baranowiczach" – informuje wywiad.