(Antysemityzm) staje się coraz bardziej powszechny i akceptowalny – oceniła Yesilgoz podczas niedzielnego spotkania zorganizowanego przez holenderski Żydowski Fundusz Humanitarny (Joods Humanitair Fonds, JHF). Zadeklarowała aktywną walkę z antysemityzmem i zapowiedziała, że konieczne będzie zaostrzenie kodeksu karnego.

Reklama

Jak informuje „Trouw”, projekt ustawy w tej sprawie jest już gotowy i ma obejmować wyraźny zakaz tolerowania, negowania oraz rażącego banalizowania Holokaustu.

Reklama

Antysemityzm w Holandii

Z informacji ministerstwa sprawiedliwości i bezpieczeństwa przekazanych na początku października izbie niższej parlamentu (Tweede Kamer) wynika, że w ubiegłym roku prokuratura zarejestrowała 58 antysemickich ataków, o 38 więcej niż w 2020 r., a policja przyjęła 627 zgłoszeń dotyczących antysemickich zachowań.

Izraelskie Centrum Informacji i Dokumentacji (CIDI) w Amsterdamie również notuje wzrost liczby incydentów o charakterze antysemickim. Jak podaje, w 2021 r. było ich o 36 proc. więcej niż rok wcześniej.

Nienawiść do Żydów jest powszechna w internecie i na ogół pozostaje bezkarna – mówił niedawno Eddo Verdoner, holenderski koordynator ds. zwalczania antysemityzmu (NCAB). Jak wskazał, tylko w 2020 r. w holenderskich mediach społecznościowych pojawiło się ok. 200 tys. antysemickich treści.

Amsterdamu Andrzej Pawluszek