Dekret został opublikowany w węgierskim dzienniku urzędowym w poniedziałek wieczorem i zaczął obowiązywać od wtorku. Jak przypomina portal Telex.hu, w czasie trwania stanu zagrożenia „rząd może przyjąć dekrety zawieszające stosowanie niektórych ustaw”.

Reklama

Według uzasadnienia podanego w dekrecie specjalny porządek prawny jest potrzebny „w związku z konfliktem zbrojnym i katastrofą humanitarną na Ukrainie oraz w celu zapobieżenia i opanowania ich skutków na Węgrzech”.

Stany zagrożenia na Węgrzech

Od marca 2020 roku do końca maja 2022 roku (z przerwami) na Węgrzech obowiązywał stan zagrożenia związany z pandemią koronawirusa. Z kolei 24 maja został wprowadzony stan zagrożenia wojną w związku z konfliktem na Ukrainie.

Reklama

Z Budapesztu Marcin Furdyna