Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego może wystąpić o nakaz aresztowania do sędziów tegoż organu, którzy zdecydują, czy istnieją podstawy do wydania kolejnych nakazów aresztowania. Ale z pewnością prokurator wyraźnie stwierdził, że aktywnie prowadzi nowe dochodzenia na Ukrainie, a także w innych krajach, i spodziewamy się dalszych działań w tym zakresie - powiedział Hofmański.

Reklama

Nowy nakaz aresztowania Putina

Jedną z podstaw, które mogą doprowadzić do wydania kolejnego nakazu aresztowania Putina są zbrodnie wojenne popełniane przez najemników z prywatnej firmy wojskowej zwanej Grupą Wagnera, dowodzonej przez biznesmena Jewgienija Prigożyna. Choć status prawny takich formacji jest niejasny - a w zasadzie są one w myśl rosyjskiego prawa nielegalne - to jej członkowie brali i nadal prawdopodobnie biorą udział w walkach na Ukrainie - przypomniał Głos Ameryki.

17 marca 2023 r. Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania Putina oraz rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. Sędziowie uznali, że są realne podstawy, by sądzić, iż Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.