W poniedziałek 8 kwietnia ma się odbyć przesłuchanie, w trakcie którego Nikaragua przedstawi swoje argumenty. Strona niemiecka z kolei będzie na nie odpowiadać we wtorek 9 kwietnia.

Decyzja Trybunału

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości będący głównym organem sądowym ONZ zadecyduje po wysłuchaniu obu stron, czy do czasu wydania wyroku zostaną zarządzone środki tymczasowe wobec Niemiec.

Reklama

Wniosek Nikaragui

Nikaragua przekonuje w 43-stronicowym wniosku, że "Niemcy wspierają Izrael politycznie, finansowo i militarnie, chociaż są świadome, że uzbrojenie jest wykorzystywane z naruszeniem prawa międzynarodowego, w szczególności do ludobójstwa Palestyńczyków" - donosi Deutsche Welle.

Nikaragua oskarża także Niemcy o wstrzymanie płatności dla Palestyńskiego Urzędu Wsparcia oraz Przesiedleń UNRWA. Według wnioskodawcy rząd Niemiec jest świadom śmiertelnych skutków takiego działania dla cywilów.

Wojna w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października, kiedy to atakujący Hamas wziął 250 zakładników, a około 1200 osób zostało zamordowanych. Z kolei w izraelskiej ofensywie zginęło już ponad 33 100 Palestyńczyków.