Uchodźcy z Ukrainy

Osoby, które uważają, że kraj przyjął znacznie więcej uchodźców, niż był w stanie, to częściej osoby z wykształceniem podstawowym lub średnim bez matury, osoby niezadowolone ze swojego życia i niezadowolone z aktualnej sytuacji politycznej.

Czechów odpowiadających pozytywnie na pytania o integrację ukraińskich uchodźców jest o 9 pkt proc. więcej niż latem 2023 roku. Obecnie pozytywnie ocenia ją 55 proc. respondentów. W aktualnym badaniu mniej więcej co dziesiąty uczestnik poparł możliwość stałego osiedlenia się ukraińskich uchodźców w Czechach. 28 proc. uważa, że państwo w ogóle nie powinno przyjmować uchodźców z Ukrainy.

Reklama

Niecałe 400 tysięcy Ukraińców w Czechach

CVVM zwrócił uwagę, że interesujące były odpowiedzi na pytanie o to, czy Ukraińcy są problemem dla Czech. Połowa respondentów odpowiedziała twierdząco. Dwie piąte postrzega sytuację odwrotnie. Gdy jednak pytano o sąsiadów Ukraińców mieszkających w tej samej miejscowości, odpowiedzi były bardziej przychylne - tylko jedna czwarta badanych uznała uchodźców z Ukrainy za problem.

MSW ogłosiło na początku kwietnia, że w Czechach znajduje około 339 000 Ukraińców, którym przyznano status uchodźców.