Brak świadomości finansowej

Reklama

Brak wiedzy i umiejętności zarządzania swoimi finansami powoduje, że ludzie nie oszczędzają, nawet posiadając stałe dochody. Przez to nie są przygotowani na jakiekolwiek zdarzenie losowe i dodatkowe nieplanowane wydatki. Nagły wydatek powoduje kryzys finansowy.

Według danych Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych 41% gospodarstw domowych deklaruje, że nie jest w stanie poradzić sobie z niespodziewanym wydatkiem w wysokości 2 tys. zł. Tyle samo osób deklaruje, że sprosta temu, ale z mniejszymi (16 %), bądź większymi problemami (25 %).

SZLACHETNA PACZKA

Brak umiejętności poruszania się po rynku pracy

Reklama

Część osób bezrobotnych chce wziąć odpowiedzialność za swoje życie i podjąć pracę, ale brakuje im skuteczności i podstawowych umiejętności poruszania się po rynku pracy. Nawet jeśli mają kwalifikacje, wyuczony zawód i doświadczenie, to z ich postaw wynika niska mobilizacja i aktywność w poszukiwaniu pracy.

Czarna magia
Katarzyna (51 l. ) niemal całe dorosłe życie pracowała w kasie PKP, sprzedając bilety. Kiedy na dworcu zainstalowano automat, straciła pracę. Była przekonana, że nic innego nie potrafi, nie ma żadnych kwalifikacji. Ostatni raz CV przygotowywała 35 lat temu. Komputer to dla niej czarna magia.

Jaki jest powód? Osoba, która nagle po 20 latach utraciła pracę lub jest na początku życia zawodowego i nie może jej znaleźć ma obniżone poczucie wartości, co wpływa na jej skuteczność w poszukiwaniu pracy. Nie jest świadoma swoich kompetencji. Przeżywa zagubienie, impas i brak poczucia wpływu na swoją sytuację, także zawodową.

Konsekwencje pracy na czarno

Wiele osób czuje się zmuszonych do podjęcia pracy bez umowy. Wielokrotne nieudane próby podjęcia pracy i konieczność utrzymania rodziny sprawiają, że ludzie decydują się na podjęcie pracy „na czarno”. W takich rozwiązaniach funkcjonują latami, często do momentu aż wydarzy się wypadek lub nieszczęście. Ponieważ pracodawca nie odprowadzał składek,
poszkodowanemu nie przysługują żadne świadczenia. W związku z tym rodzina z dnia na dzień traci dochód. Często dodatkowym obciążeniem jest konieczność pokrycia kosztów leczenia, które w takich przypadkach nie są refundowane.

Upadek z rusztowania
Pan Jan pracował na budowie. Jego szefowi nie opłacało się zatrudnić go legalnie. Mężczyzna zgodził się na takie rozwiązanie. Przy tym chciał być uczciwym – zarabiał, więc wyrejestrował się z urzędu pracy, przez co nie miał ubezpieczenia. W czasie pracy spadł z rusztowania. Teraz oprócz problemów ze zdrowiem, zmaga się z koniecznością pokrycia kosztów leczenia.

Około miliona osób w Polsce zarabia na życie wykonując pracę bez żadnej umowy. Oznacza to, że nie dotyczy ich Kodeks pracy - nie mają prawa urlopu, nie mogą się nikomu poskarżyć, gdy pracodawca źle ich traktuje.

Seniorzy uwikłani w długi

Starsze osoby ciężko dostosowują się do nowych warunków, m.in. wymagających znajomości technologii. Kiedy są łatwowierne, stają się potencjalną ofiarą dla oszustów. W efekcie mogą stracić dorobek życia, nieświadomie zaciągają kredyty, kupują rzeczy, które wiążą się z dużymi zobowiązaniami finansowymi, przepisują mieszkanie lub gospodarstwo na
rzecz członka rodziny, który chce ich wykorzystać.

W XIV edycji włączono do Paczki 1 640 rodzin w kategorii starsza osoba samotna.