Nagła utrata pracy

Reklama

Jedną z najczęściej pojawiających się przyczyn gwałtownej zmiany sytuacji finansowej rodziny jest utrata stałej pracy przez jednego lub więcej członków rodziny. Dotyczy to osób, które np. posiadają zdezaktualizowane kwalifikacje lub doświadczenie nieadekwatne do nowych wymogów rynku pracy. Ich odnowienie lub nauka nowego zawodu, wymaga dodatkowych środków finansowych, których nie posiadają.

Medalik z Matką Boską
Poznali się pod mostem. Oboje po utracie pracy, załamani. Paweł - z silną padaczką i kilkoma atakami w ciągu dnia. Iwona z zaburzeniami mowy. Zakochali przy wspólnym zbieraniu puszek. Miłość dodała im siły, znaleźli mieszkanie. Ich nowy dom ma tylko jeden pokój, w kącie za zasłoną stoi toaleta. Żeby się umyć, jadą do znajomych na drugi koniec miasta.
Paweł marzy tylko o medaliku z Matką Boską. Chce mieć siłę, która pomoże mu podnieść się z łóżka.

W lutym 2015 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 99, 4 tys. osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.13 Paczka pomaga stanąć na nogi tym, którzy nagle stracili pracę. Jeśli ktoś od dłuższego czasu nie podejmuje prób znalezienia nowego miejsca zatrudnienia, nie jest włączany do projektu.

Życie po rozwodzie

Reklama

Część kobiet po urodzeniu dziecka rezygnuje z pracy lub wskutek braku przedłużenia umowy przez pracodawcę zostają w domu. Jeśli mają kilkoro małych dzieci – poświęcają się opiece nad nimi. Rodzinę utrzymuje mąż.

Dobra sytuacja finansowa umożliwia kobiecie pozostanie w domu – czasem tylko na kilka lat, czasem już nigdy nie wraca na rynek pracy. Problem pojawia się w momencie rozwodu, kiedy kobieta jest zmuszona szukać zatrudnienia. Brak lub niewielkie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe sprawiają, że trudno jej znaleźć pracę, szczególnie, kiedy ma ponad 50 lat.

SZLACHETNA PACZKA

W całej Polsce w 2014 r. rozwiodło się ok. 66 tys. par małżeńskich – podobnie jak rok wcześniej, współczynnik rozwodów (na 1000 ludności) nie zmienił się i wyniósł 1,7‰. Wśród rozwiedzionych w 2013 r. małżeństw ok. 58% wychowywało ponad 55 tys. nieletnich dzieci (w wieku do 18 lat).

Uchodźcy w nowej rzeczywistości

Uciekali przed wojną, nieszczęściem, sytuacją polityczną w ojczyźnie. Nieznajomość języka, obowiązującego prawa i nieuregulowany status prawny często utrudniają im podjęcie pracy.

Uchodźstwo jest jednym z czynników wykluczenia społecznego. Pod koniec 2014 r. na całym świecie było 59,5 mln osób przymusowo przesiedlonych, które opuściły swoje domy z powodu wojen i prześladowań.

Szczęście jak bańka
Pani Vita jest wdową. Pochodzi z Ukrainy. Dzięki pracowitości męża przez kilka lat prowadziła w Polsce spokojne i dostatnie życie. Nagle jej szczęście pękło jak bańka mydlana – zmarł mąż, a ona została sama z 10-letnim Davidem i 3-letnim Natanem. Obecnie mieszkają w budynku przeznaczonym do wyburzenia. Cały dochód rodziny to zasiłek dla uchodźców w wysokości 1200 zł. Pani Vita stara się o zgodę na stały pobyt, aby móc legalnie podjąć pracę. W Polsce nie ma żadnych bliskich, którzy mogliby pomóc jej w przejściowej, trudnej sytuacji.

Paczka pomaga stanąć na nogi tym, którzy nagle stracili pracę, ale tylko tym, którzy są nastawieni na poszukiwanie pracy i dzięki pomocy wolontariusza będą mogli znów radzić sobie samodzielnie.