PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - LISTA NR 1

PAP / Rafał Guz

1. Program rodzina 500+.

To jeden ze sztandarowych postulatów PiS. Każda rodzina wychowująca dziecko do 18. roku życia, której dochód nie przekroczy 800 złotych na osobę, otrzyma pomoc już od pierwszego dziecka. Z kolei za drugie i każde następne dziecko, 500 złotych będzie wypłacane już bez względu na dochód. Co więcej, rodzice dzieci niepełnosprawnych będą mogli liczyć na kwotę 1200 złotych. WIĘCEJ >>>

Reklama

2. Program dla seniorów

Prawo i Sprawiedliwość proponuje darmowe leki dla każdego kto ukończył 75. rok życia. Oprócz tego przewiduje bardziej korzystne zasady waloryzacji emerytur – zmianę systemu procentowego na mieszany, a także ułatwić dostęp do kultury. WIĘCEJ >>>

3. Stawka godzinowa

Reklama

Projekt ustawy został złożony jeszcze przed ostatnim posiedzeniem Sejmu, jednak PiS planuje do niego wrócić. W założeniu minimalna stawka za godzinę pracy ma wynieść 12 złotych. Dodatkowo PiS ma zamiar stymulować spadek bezrobocia poprzez „Narodowy Program Zatrudnienia”, mający stworzyć 1 mln 200 tys. miejsc pracy.

4. Podatek bankowy

O podatku bankowym było już głośno podczas kampanii prezydenckiej. W wywiadzie dla DGP, Beata Szydło potwierdziła, że będzie to jeden z priorytetów jej rządu. Forsal.pl pisało o tym tak: „Prawo i Sprawiedliwość wciąż rozważa, czy postawić na podatek od aktywów czy na od transakcji finansowych. Stawka tego pierwszego podatku miałby wynieść 0,39 proc., co przyniosłoby budżetowi 5 mld zł przychodów. W drugim przypadku stawka podatku wyniosłaby 0,14 proc. i zapewniałaby 1,7 mld zł wpływów do państwowej kasy.”

5. Opodatkowanie hipermarketów

Kolejny wątek z kampanii prezydenckiej to opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych. Projekt jest pilny - ma zostać uchwalony w pierwsze sto dni rządów Beaty Szydło. Wg kandydatki na premiera ma on dostarczyć do budżetu 3 miliardy złotych. WIĘCEJ >>>

6. Wiek emerytalny

PiS optuje za projektem Prezydenta Andrzeja Dudy - przywróceniem poprzedniego wieku emerytalnego – 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

7. Wyższa kwota wolna od podatku

PiS planuje podnieść kwotę wolną od podatku z 3091 do 8 tysięcy złotych. Niewykluczone, że z inicjatywą w nowej kadencji Sejmu wyjdzie Prezydent.

PLATFORMA OBYWATELSKA - LISTA NR 2

PAP / Rafał Guz

1. Wyższe płace

Podobnie jak PiS, Platforma chce wzrostu płac do 12 złotych brutto za godzinę. Zgodnie ze słowami Ewy Kopacz z poniedziałkowej debaty, stawka ma obowiązywać wszystkie formy zatrudnienia, nie tylko umowy o dzieło. Celem jest likwidacja szarej strefy.

2. Likwidacja składek ZUS

Zgodnie z planami Platformy Obywatelskiej, likwidacja składek ma polegać na zdjęciu obciążeń z pracodawców i pracowników – dla pracujących zostałby tylko podatek PIT, resztę pokryłoby Ministerstwo Finansów. Nie ma mowy likwidacji całego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wg ministra Szczurka zajmowałby się m.in. wypłatą świadczeń. WIĘCEJ >>>

3. Jednolity kontrakt

Kontrakt ma być stosowany w przypadku trwałej więzi prawnej między pracownikiem a pracodawcą. Ma na celu wyrugowanie „śmieciówek” oraz wprowadzenie uprawnień pracowniczych na wzór tych, które mają pracownicy na etacie. WIĘCEJ >>>

4. Likwidacja finansowania etatów związkowych

Podczas konwencji programowej PO, premier Ewa Kopacz zapowiedziała odejście od utrzymywania etatów związkowych przez pracodawców. Oznacza to przeniesienie kosztów na same związki zawodowe.

5. Bon refundacyjny na leki

Bon refundacyjny ma być przeznaczony dla najbardziej potrzebujących i wynosić 200 złotych. Zgodnie z wypowiedzią Michała Szczerby z Platformy, bon ma być przyznawany raz do roku, bez względu na wiek „Bon refundacyjny będzie przekazywany wszystkim osobom, które korzystają z leków, mają takie zalecenia lekarza i muszą dokonywać dopłaty do refundowanego leku" – mówił. WIĘCEJ >>>

6. Likwidacja testów sześcioklasisty

Podczas Dnia Edukacji Narodowej, Premier Ewa Kopacz zapowiedziała odejście od obowiązkowego egzaminowania uczniów kończących szkołę podstawową. Sprawdzanych ma być jedynie 10 proc. losowo wybranych szkół w celu weryfikacji ogólnego poziomu edukacji. Ma to zdjąć z dzieci niepotrzebną presję.

7. Jednolita stawka podatku PIT

Według Ewy Kopacz jednolita stawka PIT będzie podatkiem powszechnym, sprawiedliwym i prostym. Jak dowiedział się dziennik.pl, reforma polegałaby na wprowadzeniu wzoru do obliczenia podatku zamiast dotychczasowych stawek. „Stawka zależy tu od dwóch zmiennych: liczby członków rodziny i wysokości dochodu. Na tej podstawie będzie ona wyliczana indywidualnie dla każdego podatnika” –mówił wiceminister finansów Artur Radziwiłł.

PARTIA RAZEM - LISTA NR 3

PAP / Marcin Obara

1. Decentralizacja urzędów

Program Razem zakłada równomierne rozłożenie urzędów centralnych poprzez przeniesienie ich z Warszawy do biedniejszych regionów. Ma to zapobiec podziałowi między Polskę A i B.

2. 20 zł za godzinę

Taką stawkę partia Razem proponuje pracownikom zatrudnionym inaczej niż pracującym na umowie o pracę na czas nieokreślony. Tym drugim Razem obiecuje 15 złotych brutto. Ma to na celu zachęcenie pracodawców do wyparcia innych form zatrudnienia niż umowa o pracę.

3. Obniżenie pensji posłom do trzykrotności pensji minimalnej

Postulat uzależnienia pensji posłów od płacy minimalnej ma za zadanie przyczynić się do większej świadomości parlamentarzystów. Partia Razem, nie omieszkała przy tym wytknąć niekonsekwencji i zamożności konkurencyjnej lewicowej partii. WIĘCEJ >>>

4. Uszczelnienie systemu podatkowego

Partia Razem proponuje nowelizację ustawy o CIT tak, by płacił ten kto odprowadza podatek. Zdaniem przedstawicieli partii ukróci to omijanie płacenia obiążeń i transferowania środków zagranicę.

4. Świeckie państwo

Partia Razem opowiada się za zlikwidowaniem finansowania religii z budżetu i liberalizacją ustawy aborcyjnej. Ponadto, planuje pełną refundację powszechnie dostępnej antykoncepcji i zabiegów in vitro.

5. Likwidacja składek zdrowotnych

Służba zdrowia ma być finansowana bezpośrednio z budżetu państwa. Partia występuje przeciwko jakimkolwiek sposobom komercjalizacji szpitali. Razem obiecuje też zwiększenie liczby lekarzy i pielęgniarek.

6. Kwota wolna od podatku do dwunastokrotności minimum socjalnego

Oprócz tej obietnicy ugrupowanie opowiada się za progresywnym systemem podatkowym, aby zlikwidować nierówności. Sprzeciwia się podatkowi liniowemu „chcemy, żeby 90 proc. społeczeństwa z dochodami od niskich do średnich było beneficjentami zmian, koszt miałoby ponieść 10 proc. tych najbogatszych” – powiedział Adrian Zandberg z Razem dla "DGP".KORWIN - LISTA NR 4

PAP / Rafał Guz

1. Wyjście z Unii Europejskiej

Lider partii Janusz Korwin-Mikke wielokrotnie wypowiadał się krytycznie o Unii Europejskiej, sprzeciwiając się jej biurokracji i obecnym władzom dążącym do „budowy socjalizmu”. Uważa, że Polska powinna opuścić tę organizację. WIĘCEJ >>>

2. Zniesienie podatków CIT, PIT i kupna-sprzedaży

Zdaniem KORWIN należy dążyć do jak najniższych i możliwie najprostszych podatków. Na razie ze względu na członkostwo w Unii, partia wyklucza zniesienie akcyzy oraz VAT. Niemniej zdaniem liderów ugrupowania należy jak najszybciej znieść te podatki, które najbardziej hamują gospodarkę – CIT, PIT i kupna-sprzedaży.

3. Państwo nie powinno pomagać uchodźcom

KORWIN stanowczo odrzuca postulaty by państwo otoczyło opieką uchodźców z Bliskiego Wschodu. Nie wyklucza jednak możliwości pomocy ze strony poszczególnych rodzin, które to zaoferują.

4. Tylko prywatne kopalnie

KORWIN sprzeciwia się finansowaniu kopalń z budżetu państwa. W zamian proponuje wolnorynkowe zasady – zdaniem partii tylko kopalnie będące w prywatnych rękach mogą być rentowne. Janusz Korwin-Mikke wielokrotnie wypowiadał się przeciwko górniczym przywilejom.

5. Likwidacja państwowych emerytur

Janusz Korwin-Mikke w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej mówi o tym, że emerytury powinny brać się wyłącznie z prywatnych ubezpieczeń. Państwo powinno do nich zniechęcać, nie wspominając o utrzymywaniu dotychczasowego systemu. Niemniej, obowiązkiem państwa jest dotrzymanie wcześniejszych zobowiązań.

6. Brak gwarantowanej pensji minimalnej i wsparcia na dzieci

To co odróżnia partię Janusza Korwin-Mikkego na tle innych, to brak jakichkolwiek obietnic względem pomocy socjalnej dla rodzin czy najbiedniejszych. Przemysław Wipler przekonywał, że propozycje pozostałych ugrupowań są nierealne, a KORWIN deklarując obniżkę podatków i zlikwidowanie biurokracji ma jedyny realistyczny program.

7. Likwidacja składek na NFZ

Według partii KORWIN Polacy powinni ubezpieczać się wyłącznie nieobowiązkowo i w prywatnych firmach. Zdaniem Przemysława Wiplera, nie musiałoby to wpłynąć na zniesienie powszechności opieki medycznej.

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE - LISTA NR 5

PAP / Jacek Turczyk

1. Wsparcie dla rodzin

Największy ciężar w programie PSL położony został na pomoc rodzinom z dziećmi i wsparcie dla rolników. Ludowcy zapowiedzieli wprowadzenie żłobków za złotówkę i pozyskanie z UE środków na stworzenie 50 tys. nowych miejsc w przedszkolach i żłobkach. Program zakłada też poszerzenie oferty preferencyjnych kredytów mieszkaniowych dla młodych i obniżenie stawki VAT na produkty dla dzieci do 0 proc.

2. Coś dla seniorów

W programie partii znalazło się też wprowadzenia mechanizmu leków darmowych dla seniorów za tą symboliczna złotówkę.

3. Emerytura po 40 latach pracy

A ponadto rozszerzenie ochronnego parasola finansowego dla seniorów poprzez wprowadzenie emerytury obywatelskiej.

4. Płaca minimalna w górę

PSL poszedł też śladem konkurentów i zapowiedział podwyższenie płacy minimalnej do wysokości 1900 zł i emerytury minimalnej równej 1200 złotych.

5. Podatki w dół

PSL obiecuje w deklaracji programowej wsparcie dla przedsiębiorców przez: zwolnienie z ZUS przez rok dla zakładających działalność gospodarczą, obniżenie o połowę składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców. Co więcej w programie PSL jest też postulat, by dochody z podatku od przedsiębiorców w całości trafiały do samorządów. - To są pieniądze na lokalne inwestycje i rozwój infrastruktury, to nie państwo powinno je dzielić, ale samorządy - tłumaczyła szefowa sztabu wyborczego.

6. Darmowe leczenie, podręczniki i obiady

Program PSL zakłada przywrócenie opieki lekarskiej, stomatologicznej i pielęgniarskiej w szkołach. A ponadto zapewnienie bezpłatnych podręczników i pomocy szkolnych dla uczniów podstawówek, gimnazjów i szkół średnich oraz wprowadzenie darmowego i zdrowego dożywiania dla dzieci w szkołach.

7. Odszkodowania za szkody łowieckie z budżetu

PSL w swoim programie postuluje umożliwienia rolnikom prowadzącym małe i średnie gospodarstwa podejmowania zatrudnienia poza rolnictwem bez zbędnych ograniczeń biurokratycznych oraz bez obawy utraty ubezpieczenia w KRUS. Ludowcy obiecują również, ze szkody łowieckie ponoszone przez rolników będą wypłacane przez państwo.

8. Ochrona lasów państwowych przed prywatyzacją

PSL włącza się w dyskusję na temat statusu Lasów Państwowych i ucina dyskusje oraz oskarżenia, mówiące o sprzedaży majątku.

ZJEDNOCZONA LEWICA - LISTA NR 5

PAP

1. Wojna ze śmieciówkami

Wysokość płacy minimalnej podniesiona do 2500 zł miesięcznie, stawka godzinowa ma wynosić 15 złotych. Zjednoczona Lewica zapowiada też zniesienie bezpłatnych staży i opłat ZUS przez 18 miesięcy dla firm zatrudniających pierwszego i drugiego pracownika.
A w ramach walki z umowami śmieciowymi w planach jest obciążenie takimi samymi podatkami i składkami wszystkich umów, co ma zmniejszyć atrakcyjność “śmieciowek”.

Zjednoczona Lewica zapowiada też odmrożenie podwyżek w budżetówce i wydłużenie urlopów. W przypadku 8-letniego stażu pracy do 24 dni, w przypadku 10-letniego stażu pracy do 30 dni.

2. Podwyżki emerytur

Wśród obietnic ZL jest obniżenie wieku emerytalnego i podniesienie najniższej emerytury o 200 złotych (także KRUS). W programie mowa oprawie do przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy – w przypadku mężczyzn, a w odniesieniu do kobiet – po 35 latach pracy. Do stażu pracy miałby być też wliczany okres zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych.

3. Premia obywatelska

Partia postuluje zwiększenie dochodów obywateli przez mechanizm premii obywatelskiej. Co to oznacza? Każdy obywatel powinien otrzymać
część wypracowanego w danym roku wzrostu PKB. W roku 2014 byłoby to 500 zł na osobę.

4. Ułatwienia dla firm

Miktoprzediębiorcy (do poziomu obrotów 100 tys. zł rocznie) mogliby składać sprawozdanie wielkości jednostronicowego oświadczenia. Nowym tworem prawnym mają być „spółki rodzinne” z prostszymi zasadami zatrudniania i rozliczeń w spółkach. Wszystkie czynności administracyjne i sprawozdawcze spółki miałyby być w pełni zautomatyzowane i dostępne przez internet.

5. Podatki

Zwolnienie z podatku PIT dochodów do 21 tys. złotych. Przywrócenie 40-procentowej stawki PIT dla osób o najwyższych dochodach. Stworzenie nowej, prostszej i bardziej spójnej ustawy o VAT, która wyeliminuje luki umożliwiające oszustwa. A dodatkowo - obniżka VAT do 21 proc.

6. Banki na celowniku

ZL, podobnie jak kilka innych partii postuluje obciążenie banków - wprowadzenie podatku od spekulacyjnych transakcji finansowych i podatku od aktywów banków w wysokości 0,5 proc.

7. Zdrowie

Zjednoczona Lewica zakłada wzrost publicznych nakładów na zdrowie do 7 proc. PKB – przeciętnego poziomu w UE, zniesienie limitów w służbie zdrowia i zapowiada stanowczy sprzeciw wobec przekształcania szpitali w spółki. Lewica obiecuje darmowe leki dla najuboższych seniorów oraz refundację leczenia niepłodności metodą in vitro.

8. Koniec gimnazjów

Zdaniem lewicy gimnazja to nieudany eksperyment oświatowy, dlatego partia opowiada się za likwidacją gimnazjów i powrotem do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Publiczne samorządowe żłobki i przedszkola mają być bezpłatne w wymiarze co najmniej ośmiu godzin dziennie. Darmowe ma być też śniadanie i obiad dla każdego dziecka w szkole i przedszkolu.

9. Świeckie państwo

ZL postuluje nie tylko likwidację Funduszu Kościelnego, opodatkowanie księży podatkiem dochodowym i wyprowadzenie lekcji religii ze szkół oraz finansowanie katechizacji ale także kształcenia duchownych z funduszy kościelnych. W planach jest też refundacja antykoncepcji, wprowadzenie edukacji seksualnej i wdrożenie ustawy o związkach partnerskich, obejmującej pary heteroseksualne i homoseksualne.

10. Mieszkania na wynajem

Zjednoczona Lewica w swoim programie mówi o wdrożeniu Narodowego Programu Budowy Mieszkań i zwiększeniu liczby mieszkań
na wynajem oraz rozwój najmu okazjonalnego.KUKIZ'15 - LISTA NR 7

PAP / Rafał Guz

1. JOW-y

Sam Paweł Kukiz nazwał programy polityczne "ściemą", ale przedstawiciele jego Ruchu zaprezentowali postulaty, które można nazwać "programem". Wśród najważniejszych i najbardziej rewolucyjnych postulatów znajduje się zmiana ustroju państwa, poprzez napisanie nowej konstytucji. Kukiz i jego ludzie postulują m.in. wzmocnienie władzy wykonawczej, a konkretnie prezydenta oraz wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów Wyborczych.

2. Likwidacja partii politycznych

Ich miejsce miałyby zająć obywatelskie listy wyborcze, czyli struktura bez struktur. A w dodatku finansowana spoza budżetu państwa. Podobnie jak Ryszard Petru, tak i Paweł Kukiz postuluje ograniczenie działalności poselskiej i samorządowej do dwóch kadencji.

3. Emerytura obywatelska

Każdy człowiek po przekroczeniu wieku ustawowego, otrzymywałby jednolitą emeryturę w wysokości minimum socjalnego dla gospodarstwa emeryckiego w danym roku. Na chwilę obecną jest to 1060 zł.

4. Repolonizacja mediów i banków

KUKIZ’15 postuluje opodatkowanie banków i wzmocnienie roli nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego.

5. Kościół finansowany z darowizn, nie z budżetu państwa

A dodatkowo wyprowadzenie religii ze szkół. Kukiz sprzeciwia się też finansowaniu in vitro z budżetu:

- 12 tys. zł to dwójka osób pragnących mieć dziecko może zarobić albo po prostu odłożyć, poświęcając na przykład wyjazdy wakacyjne na pracę. Można zbierać truskawki albo robić coś innego. My jesteśmy za słabym państwem, by finansować takie rzeczy - mówił w wywiadzie dla "DGP".

6. Likwidacja podatku

Likwidacja podatku od dochodów osobistych PIT i składek na ZUS oraz zastąpienie kilku składek ZUS i NFZ jedną płatnością na Fundusz Płac na wzór brytyjski. Kukiz postuluje opodatkowanie pracy tak zwanym podatkiem "personalnym" w wysokości 25-30 proc.

Strategia KWW KUKIZ'15 zakłada też likwidację podatku dochodowego od firm (CIT) i zastąpienie go prostym 1 proc. podatkiem przychodowym. Dla mikroprzedsiębiorstw wprowadzenie możliwości rozliczania niskiego, ryczałtowego podatku w wysokości 440 zł (zamiast ZUS, NFZ i PIT) + 1 proc. od przychodu. Strategia zakłada też wprowadzenie liniowego 0 proc. VAT na produkty pierwszej potrzeby.

7. Opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych

A także wyprowadzenie super- i hipermarketów z centrów miast.

8. Reforma wymiaru sprawiedliwości

Zakłada m.in wybór sędziów okręgowych i prokuratora generalnego w wyborach powszechnych, jawność oświadczeń majątkowych sędziów oraz możliwość rejestrowania kamerą procesu sądowego.

9. Bon wychowawczy

Zlikwidowanie wszystkich programów pro rodzinnych, jak finansowanie przedszkoli czy "becikowe". Zamiast tego bon wychowawczy o wartości 600 zł miesięcznie. Kukiz zapowiada pozostawienie urlopu macierzyńskiego w obecnej formie.

NOWOCZESNA RYSZARDA PETRU - LISTA NR 8

PAP / Marcin Obara

1. Koniec z finansowaniem partii z budżetu

Jednym z podstawowych haseł Nowoczesnej jest zniesienie finansowania partii politycznych z budżetu. Zamiast tego partie mają się utrzymywać z mikrowpłat dokonywanych przez internet przez jej sympatyków.

Internetu w programie Noweoczesnej jest więcej - partia planuje wprowadzić głosowanie w wyborach bez ruszania się sprzed komputera. Wśród postulatów dotyczących świata polityki jest również zmniejszenie liczy posłów oraz likwidacja Senatu

2. PIT, CIT i VAT - 16 proc.

To kopia pomysłu PO 3x15 sprzed 10 lat. Podatek liniowy oznacza likwidację wszystkich ulg podatkowych. Do tego partia Ryszarda Petru dokłada postulat wprowadzenia tzw. "resetu podatkowego" - czyli darowania długów, połączonego z akcją "płacę podatki w Polsce".

Z konieczności płacenia podatków mieliby być zwolnieni przez dwa lata młodzi przedsiębiorcy, których zyski nie przekraczają 100 tys złotych rocznie. Nowoczesna jest też za tym, by zlikwidować próg podatkowy 85 tysięcy złotych dochodu dla umów o dzieło.

3. Prostsze prawo

Nowoczesna wraca w swoich hasłach do ustawy Mieczysława Wilczka z 1988 r., w której zawarte było słynne zdanie: "Wszystko, co nie jest zabronione, jest dozwolone". W tym zawierają się postulaty m.in. uproszczenia prawa gospodarczego, deregulacji zawodów czy rynku energetycznego.

4. Skarbówka do poprawy

Rewolucyjnie brzmi postulat połączenia wszystkich służb kontroli skarbowej i oddzielenie ją od urzędów skarbowych odpowiedzialnych za zbieranie podatków.

5. Likwidacja przywilejów emerytalnych i podatkowych

Przywileje miałyby być odebrane nowo wchodzącym na rynek pracy - chodzi m.in. KRUS dla rolników czy wcześniejsze emerytury dla górników. Nowoczesna proponuje objęcie rolników jednolitym systemem ubezpieczeń społecznych, czyli włączenie KRUS do ZUS.

6. Powszechny Narodowy Program Nauki Języka Angielskiego

A także nauka programowania w szkołach. Nowoczesna zapowiedziała również odbudowanie szkolnictwa zawodowego oraz wprowadzenie bonów edukacyjnych i kredytów studenckich.

7. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Program Ryszarda Petru zakłada też wprowadzenie konkurencyjnych dla ZUS płatników, czyli prywatne firmy ubezpieczeniowe.

8. Zmiana konstrukcji płacy minimalnej

Tak by była ona zróżnicowana w zależności od województwa i odzwierciedlała realne koszty życia w danym regionie. Partia Ryszarda Petru proponuje też wydzielenie obszarów metropolitalnych, gdzie płaca minimalna byłaby wyższa.

9. Rozwój nowoczesnego rolnictwa

Opartego o "slow food i niewielkie, jakościowe gospodarstwa rolne". Ten postulat został przez komentatorów wyśmiany, jako “hipsterski” i nie przystający do polskich realiów.

10. Industrializacja na miarę XXI wieku

Polegająca na przyciąganiu branż atrakcyjnych, oraz zbliżenie nauki i biznesu.