Podczas spotkania z przedstawicielkami kobiet wiejskich w Kielcach przewodnicząca Platformy Obywatelskiej powiedziała, że nie zgadza się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim - twierdził on, że Polska powiatowa się zwija. Polska się rozwija - oświadczyła szefowa rządu przypominając między innymi, że w ostatnich latach zbudowano 12 tysięcy kilometrów dróg lokalnych. Dodała, że zrobiono też wiele dla kobiet, na przykład każda matka po urodzeniu dziecka otrzymuje świadczenie rodzicielskie. Powstają również domy dziennego pobytu dla osób starszych.

Reklama

Ewa Kopacz podziękowała wiejskim kobietom za ich pracę społeczną. Podkreśliła, że potrafią one zachęcić ludzi do pracy na rzecz innych. Potrafią też przekonać młode pokolenie do podtrzymywania tradycji, która jest kultywowana w ośrodkach kultury we wsiach i miasteczkach. Premier przypomniała, że od przyszłego roku rolnicy będą mogli sprzedawać bezpośrednio wyrabiane przez siebie produkty żywnościowe.