Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej będzie analizował, co dokładnie wydarzyło się w czasie zajęć. W oświadczeniu wydanym przez uczelnię czytamy, że rektor Tadeusz Słomka przeprowadził rozmowę dyscyplinującą z profesor Milewską-Dudą. Uświadomił jej, że tego typu zachowanie jest, w opinii władz uczelni, nieetyczne. Rektor AGH pragnie jednocześnie podkreślić, że Janina Milewska-Duda od wielu lat cieszy się nieposzlakowaną opinią dobrego i rzetelnego wykładowcy oraz naukowca.

Reklama

Władze uczelni dalsze ewentualne kroki w tej sprawie uzależniają od postępowania wyjaśniającego, które zostanie przeprowadzone w najbliższych dniach. Na nagraniu z wykładu słychać jak profesor szczegółowo instruuje studentów, jak powinni podpisać się pod listami i posyła je wśród słuchaczy wykładu.

Matka Andrzeja Dudy przyznaje, że o zbieranie podpisów prosił jej syn i na wykładzie nie powinna tego robić.

Profesor Janina Milewska-Duda pracuje na wydziale Energetyki i Paliw AGH, wykłada chemię organiczną.

Andrzej Duda został już oficjalnie zarejestrowany jako kandydat w wyborach prezydenckich. Zebrał na listach poparcia 1,6 miliona podpisów.