Krajowe Biuro Wyborcze przekazało informację, że trzeci test systemu zakończył się pomyślnie. Serwer PKW przyjął z gmin i obwodów do głosowania 38 protokołów testowych i 25 tysięcy raportów o frekwencji. Test wykazał, podobnie jak dwa wcześniejsze, poprawne funkcjonowanie aplikacji. Nie stwierdzono błędów, które uniemożliwiałyby pracę programu.

Reklama

Złe działanie systemu informatycznego podczas wyborów samorządowych spowodowało opóźnienie w ogłoszeniu wyników głosowania o kilka dni. W wyniku zamieszania do dymisji podali się członkowie Państwowej Komisji Wyborczej. Przed wyborami prezydenckimi jeszcze przed testami systemu zapowiedziano, że głosy będą liczone ręcznie.

CZYTAJ TEŻ: PKW wprowadza w błąd? "Zasady głosowania korespondencyjnego są niejasne">>>