Sytuacja jest rozwiązana i opanowana. Nie będzie ani przedłużenia głosowania, ani powtórzenia, bo nie jest to sytuacja nadzwyczajna. Oczywiście wyborcom komitetowi i kandydatom przysługuje procedura odwołania się do Sądu Okręgowego w terminie 14 dni i sąd wówczas pochyli się nad tym problemem, czy te 12 kart do głosowania miałoby wpływ na wynik wyborów, czy też nie – powiedziała PAP dyrektorka KBW w Nowym Sączu Maria Zięba.

Reklama

Jej zdaniem, błąd nie nastąpił z winy ani Obwodowej Komisji Wyborczej, ani z winy Urzędu Miasta, a jest to błąd systemu informatycznego, który źle przypisał nazwiska wyborców z nazwami ulicy i przydzielił ich do nieodpowiedniego okręgu i obwodu głosowania.

To niestety kolejny błąd informatyczny podobnie jak w 2013 r., gdzie wówczas takie błędy również się zdarzały w skali całego kraju. Na przykład na listach pojawiały się osoby już nieżyjące. Problem wynika z tego, że system nie rozróżnił podziału ulicy, tylko przypisał wszystkich mieszkańców do jednego okręgu. Sprawa została wyjaśniona z pracownikiem Ewidencji Ludności Urzędu Miasta Zakopane – wyjaśniła Zięba.

Reklama

Poinformowaliśmy obwodową Komisję Wyborczą, że jeżeli wyborca przyjedzie z tej konkretnej ulicy, w której to się przydarzyło, to każdorazowo komisja ma telefonować do pracownika ewidencji ludności, który będzie im wskazywał, że Jan Kowalski powinien dostać kartkę z okręgu nr 4. Zasada jest taka, iż mimo, że ten wyborca jest w okręgu nr 1 w spisie wyborców - tak jak system ich przyporządkował - to komisja nie dokonuje żadnych skreśleń, natomiast ma uprawnienia do dopisania wyborcy na dodatkowym czystym formularzu po uprzednim potwierdzeniu informacji. W tym wypadku pracownik ewidencji ludności będzie informował daną komisję, że Jan Kowalski należy do okręgu nr 4, więc ma być tam dopisany i ma otrzymać stosowną kartę do głosowania – wyjaśniła dyrektorka KBW w Nowym Sączu.

Naczelnik Wydziału Ewidencji i Pozwoleń Urzędu Miasta Zakopane Zofia Martyniak wyjaśniła, że około godz. 12 została poinformowana, że w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w Zakopanem wydawane są niewłaściwe karty do głosowania w wyborach do rady miasta. O tych nieprawidłowościach zostało natychmiast poinformowane Krajowe Biuro Wyborcze w Nowym Sączu.

Niewłaściwe karty do głosowania dotyczyły tylko wyborów do rady miasta. Wyborcy otrzymali karty z sąsiedniego okręgu. O błędzie poinformowali sami wyborcy.