Umowy o przekazaniu środków finansowych podpisano w Warszawie.

Reklama

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka podkreśliła, że sfinansowane ze środków unijnych ośrodki dydaktyczne i laboratoria będą dysponowały najnowszym sprzętem dydaktycznym. Dzięki realizacji podpisanych umów studenci zyskają wiedzę najwyższej jakości.

"Inwestycje dydaktyczne są bardzo trudne do finansowania z dysponującego ograniczonymi środkami budżetu państwa. W dodatku musimy finansować już wcześniej zakontraktowane inwestycje i niewiele środków pozostaje na podejmowanie nowych" - wyjaśniła minister.

Najwięcej, bo ponad 87 milionów złotych otrzymała Politechnika Poznańska (PP), która za uzyskane pieniądze będzie mogła wybudować Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej. Jak wyjaśnił rektor uczelni prof. Adam Hamrol, środki pozwolą na zgromadzenie w jednym kampusie wszystkich obiektów, w których do tej pory PP nauczała chemii.

Ponad 42 miliony złotych przyznano Zachodniopomorskiemu Uniwersytetowi Technologicznemu w Szczecinie na budowę Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii. Uczelnia będzie mogła zbudować i wyposażyć 72 laboratoria w najnowsze technologie informatyczne.

Politechnika Warszawska uzyskała niemal 40 milionów złotych na realizację projektu "Rozbudowa Wydziału EiTI Politechniki Warszawskiej oraz utworzenie sieci laboratoriów dydaktycznych".

Reklama

Z kolei Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach za ponad 33 miliony złotych będzie mógł przebudować obiekt nieczynnej pralni szpitala klinicznego w Katowicach - Ligocie w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Centrum będzie wyposażone w sale umożliwiające m.in. transmisje z zabiegów przeprowadzanych w salach operacyjnych.

Ponad 24 miliony złotych na budowę nowoczesnych audytoriów uzyskała Politechnika Gdańska. Z przyznanych pieniędzy zostaną zmodernizowane i rozbudowane audytoria dla studentów z 15 kierunków studiów Politechniki. Nowoczesne technologie, z których będą mogli korzystać wykładowcy i studenci, umożliwią przeprowadzanie telekonferencji czy spacerów w świecie wirtualnym.

Z dofinansowania skorzysta również Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, która otrzyma ponad 25 milionów złotych na realizację projektu: "Przebudowa budynku nr 36 na cele dydaktyczne Wydziału Mechatroniki Wojskowej Akademii Technicznej". Jak wyjaśniał gen. Zygmunt Mierczyk, nowoczesne laboratoria i audytoria dawnej żołnierskiej stołówki będą służyły studentom kierunków takich jak lotnictwo i kosmonautyka.

Jak podaje MNiSW, dotychczas w ramach Priorytetu XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - służącego m.in. unowocześnianiu infrastruktury szkolnictwa wyższego - wykorzystano blisko 2 miliardy złotych, co stanowi ponad 80 proc. wykorzystania alokacji. Ze środków tych - jak przypomniała w środę minister Kudrycka - dofinansowano m.in. budowę Centrum Nowych Technologii "Ochota" Uniwersytetu Warszawskiego (CeNT I, CeNT II) i Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii - CEZAMAT Politechniki Warszawskiej.