Na 29 września NSZZ "Solidarność" zapowiada demonstrację przed kancelarią premiera. Według przewodniczącego związku Janusza Śniadka w wiecu uczestniczyć mają przedstawiciele wszystkich branż. 22 września będzie demonstrować budżetówka, a 28 - kolejarze.

Reklama

"29 września wyznaczony jest Europejski Dzień Akcji. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych organizuje wtedy demonstrację w Brukseli, my też tam wyślemy naszą delegację. EKZZ zaapelowała, by organizować także demonstracje w wymiarze krajowym" - mówił w czwartek Śniadek podczas pikiety Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" przed kancelarią premiera.

Zwrócił uwagę na hasła, postulaty i przesłanie europejskiej akcji. "Brzmią one: nie zgadzamy się na plany oszczędności i zamrażania płac w sferze budżetowej, nie zgadzamy się na cięcia budżetowe, na brak bezpieczeństwa socjalnego pracowników i ich rodzin".

Jak mówił, do tego dochodzi "nasza specyfika polska - zapowiadana podwyżka VAT i akcyzy, nierówność w traktowaniu na rynku pracy młodych pracowników, kobiet i osób niepełnosprawnych". "Nie zgadzamy się na ubóstwo i wykluczenie społeczne - ta plaga dotyka coraz więcej ludzi w Polsce. Nie zgadzamy się na wzrost społecznych nierówności, na największe w Europie rozwarstwienie płacowe. Polska jest rekordzistą w tej konkurencji dzisiaj" - ocenił przewodniczący Solidarności.Śniadek podkreślił: "nie - dla cięć budżetowych i braku bezpieczeństwa socjalnego, tak - dla zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i solidarności".