Pióro wyjaśniła, że protest przeciwko cięciom budżetowym w całej Unii organizuje Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, do których należy Solidarność oraz OPZZ. W Warszawie akcja będzie przebiegać pod hasłami: "Nie - dla cięć budżetowych! Tak - dla ochrony miejsc pracy i wzrostu gospodarczego!".

Reklama

Związkowcy domagają się m.in. ochrony stosunku pracy i stabilnego zatrudnienia, podwyżki płacy minimalnej do poziomu 50 proc. średniego wynagrodzenia, podwyższenia kwot uprawniających do zasiłków rodzinnych i pomocy społecznej, rzeczywistych negocjacji płacowych w przedsiębiorstwach, podwyższenia kwoty wolnej od podatku dla pracowników najmniej zarabiających, uzależnienia składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne od faktycznych dochodów.

Protestujący nie zgadzają się m.in. na plany oszczędności i zamrożenie płac w sferze budżetowej, brak bezpieczeństwa socjalnego pracowników i ich rodzin, zapowiadane podwyżki podatku VAT i akcyzy, nierówności w traktowaniu na rynku pracy młodych pracowników, kobiet i osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy wiecu ok. godz. 12 wyruszą z Agrykoli, przejdą Al. Ujazdowskimi przed gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. "Planujemy tam pokojową pikietę do godz. 14. Chcemy przekazać premierowi petycję ze swoimi postulatami" - powiedziała Pióro.

Manifestujący tą samą trasą mają wrócić na Agrykolę.