TNS OBOP zwraca uwagę, że październik przyniósł wzrost o 8 punktów odsetka osób negatywnie oceniających bieg spraw w Polsce.

Reklama

Według Ośrodka o pozytywnym kierunku rozwoju sytuacji częściej są przekonani respondenci lepiej wykształceni, mieszkający w dużych miastach, częściej mężczyźni niż kobiety. Optymizmowi sprzyjają także: zainteresowanie polityką, centrowe poglądy i sympatia do PO. Negatywnie o biegu spraw częściej wypowiadają się zwolennicy PiS, osoby o poglądach prawicowych i niezainteresowane polityką.

Także prawie dwie trzecie - 65 proc. - ankietowanych ocenia, że gospodarka jest w kryzysie. Ponad dwa razy mniej - 30 proc. - uważa, że gospodarka się rozwija. Pozytywne oceny stanu gospodarki częściej formułują ludzie młodzi i lepiej wykształceni, mężczyźni, mieszkańcy dużych miast, zwolennicy poglądów centrowych. Negatywne opinie są częstsze wśród sympatyków PiS i ankietowanych o poglądach prawicowych - stwierdza OBOP.

Dwie piąte Polaków - 42 proc. - uważa, że w najbliższych trzech latach materialne warunki życia w kraju się pogorszą. Poprawy spodziewa się 17 procent. Zdaniem 37 proc. sytuacja pozostanie bez zmian.

Poprawy warunków materialnych oczekują częściej oczekują ludzie młodzi i wykształceni, mężczyźni, osoby z dużych miast, zwolennicy PO, osoby o centrolewicowych lub centroprawicowych poglądach. Najbardziej pesymistyczni są badani powyżej 50. roku życia, zwolennicy prawicy i PiS. Żadnych zmian warunków życia, częściej niż inni, nie spodziewają się sympatycy SLD.

TNS OBOP przeprowadził sondaż w dniach 7-10 października na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej 1000-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku ponad 15 lat.