Regulują to przepisy ustawy z 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z nimi składki na ubezpieczenia zdrowotne rolników są finansowane z budżetu państwa, niezależnie od osiąganych przez rolnika przychodów.

Reklama

Wniosek do TK w tej sprawie skierował Rzecznik Praw Obywatelskich. W jego ocenie według konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej, zobowiązania poszczególnych osób powinno być uzasadnione sytuacją, w jakiej się znajdują.

RPO ocenia, że nie znajduje żadnego uzasadnienia dla finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne osób niejednokrotnie bardzo zamożnych z tego tylko powodu, że są rolnikami.