Biskup Guzdek obejmie tę funkcję po biskupie polowym WP gen. Tadeuszu Płoskim, który 10 kwietnia zginął w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem, udając się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Ingres piątego w historii biskupa polowego planowany jest na niedzielę, 19 grudnia. Bp Guzdek zachowa dotychczasowy herb i zawołanie biskupie.

Reklama

Bp Guzdek jest doktorem telogii, należy do Rady Kapłańskiej Kolegium Konsultorów Archidiecezji Krakowskiej. Na biskupa został mianowany w sierpniu 2004 roku przez papieża Jana Pawła II. Do momentu nominacji przez papieża Benedykta XVI nowego biskupa polowego WP administratorem Ordynariatu Polowego był ks. płk Sławomir Żarski, który 1 grudnia został przeniesiony do rezerwy.

Bp Józef Guzdek urodził się 18 marca 1956 r. w Wadowicach, a pochodzi z parafii św. Jana Chrzci­ciela w Choczni. Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wadowity w roku 1975 rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Kra­kowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1981 r. w katedrze na Wawelu z rąk kard. Franciszka Macharskiego.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini, św. Klemensa w Wieliczce i w kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie. W latach 1994-1998 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W kwietniu 1998 r. uzyskał tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Edwarda Stańka pt. "Koncepcja narodu i jego wolności w kaznodziejskim przekazie ks. Hieronima Kajsiewicza".

W latach 1998-2004 pełnił funkcję kierownika Studium Formacji Stałej dla kapłanów archidiecezji krakowskiej. Od czerwca 1999 r. do 11 września 2001 r. był dyrektorem Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. 12 września 2001 r. został mianowany przez kard. Franciszka Macharskiego rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

14 sierpnia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Józefa Guzdka biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i przydzielił mu stolicę tytularną Treba. Jako dewizę swojego posługiwania bp Józef Guzdek przyjął słowa "In Te Domine speravi" ("Tobie, Panie, zaufałem"). Święcenia biskupie przyjął 15 września 2004 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Głównym konsekratorem był kard. Franciszek Macharski, a współkonsekratorami abp Józef Kowalczyk i abp Stanisław Dziwisz.

W latach 2004-2010 bp Józef Guzdek był wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej. W roku 2006 przewodniczył krakowskiemu zespołowi przygotowującemu pielgrzymkę papieża Benedykta XVI do Polski. W strukturze Konferencji Episkopatu Polski pełni obowiązki wiceprzewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich, delegata ds. Ruchu "Wiara i Światło" oraz Stowarzyszenia "Arka".

W 32. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, bp Guzdek mówił, że "nadzwyczajną cechą i postawą Jana Pawła II była wyjątkowa odwaga w przyznawaniu się do Chrystusa przed ludźmi". Zwrócił też uwagę, że Ojciec Święty walczył w obronie wolności, rodziny i wychowania, a wielu krajach świata przywrócił Kościołowi wolność.

Reklama