Większość zarzutów, bo aż 12, dotyczy nadużywania stanowiska w związku z pełnioną funkcją, w tym m.in. wynajmowania służbowych pokoi gościnnych dla prywatnych gości bez odprowadzania opłaty, wykorzystywania sprzętu służbowego do celów prywatnych i zlecania strażakom prywatnych prac w trakcie pełnienia przez nich służby.

Reklama

Kolejne zarzuty, to zlecenie przerobienia oznaczeń identyfikacyjnych w pojeździe służbowym, przywłaszczenie mienia oraz uzyskiwanie korzyści osobistych w związku z serwisowaniem samochodów służbowych.

Strażak nie przyznaje się do winy. Na wniosek prokuratury sąd aresztował go na trzy miesiące.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.