Świątynia ta na mocy dekretu wydanego przez kard. Stanisława Dziwisz jest Sanktuarium Błogosławionego papieża. Odczytanie dokumentu wierni uczestniczący w uroczystości przyjęli oklaskami.

Reklama

Na razie zakończono budowę dolnego poziomu kościoła, w którym znajdują się m.in. Kaplica Relikwii i wzorowana na wawelskiej krypcie św. Leonarda Kaplica Kapłańska.

Podczas mszy św. odprawionej przy ołtarzu polowym kard. Dziwisz podkreślił, że Centrum wyrasta w miejscu. gdzie w mrocznych czasach wojny pracował młody Karol Wojtyła, a Jan Paweł II - apostoł Bożego Miłosierdzia, powraca do Krakowa, by razem ze św. Siostrą Faustyną głosić światu Boga bogatego w miłosierdzie.

W uroczystym pobłogosławieniu nowego kościoła i wprowadzeniu do niego relikwii uczestniczyli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, hierarchowie, parlamentarzyści, samorządowcy i kilka tysięcy młodych ludzi, którzy obchodzili w Łagiewnikach Małopolskie Święto Wolontariatu.

Kard. Dziwisz mówił w homilii, że relikwia krwi błogosławionego ma szczególną wartość i wymowę, bo przypomina 13 maja 1981 r. - dzień zamachu na papieża. "Wtedy Jan Paweł II zapłacił wysoką cenę za swoją wierną służbę Chrystusowi i człowiekowi. Przelał krew. Ale był potrzebny Opatrzności Bożej, by po zamachu z jeszcze większą mocą głosić miłość miłosierną tam, gdzie panowała ideologia przemocy i nienawiści"- powiedział metropolita krakowski.

"Był potrzebny, dlatego Bóg Go zachował, by głosić wolność i przywracać nadzieję tam, gdzie znieważano godność człowieka i jego prawa; by głosić prawdę tam, gdzie panowało kłamstwo" - dodał.

Metropolita krakowski podkreślał, że kościół i całe Centrum Jana Pawła II będzie przestrzenią zachowania i przybliżania dziedzictwa swego patrona nie tylko dla nas, ale i dla przyszłych pokoleń. "Stąd nasza odpowiedzialność, aby to dziedzictwo udostępniać, ale także pochylać się nad nim twórczo, by w jego świetle podejmować nowe wyzwania, przed jakimi staje Kościół, współczesna Polska i świat" - mówił kard. Dziwisz.

Reklama

Apelował, by krakowskie Centrum Jana Pawła II było punktem odniesienia dla młodzieży i podkreślał, jak bardzo potrzebny jest wolontariat, kultura i duchowość bezinteresowności, braterstwa i solidarności. "Również tego stylu, tych postaw chcemy się uczyć w Centrum" - dodał.

Metropolita wezwał, by Centrum było miejscem "wiary, kultury i miłosiernej miłości", promieniowało pokojem i umacniało "jedność międzyludzką i narodową". "Niech tutaj panuje duch Jana Pawła II - duch szacunku do człowieka, duch otwartości i determinacji w budowaniu cywilizacji miłości, w kształtowaniu wrażliwości i wyobraźni miłosierdzia" - mówił kardynał.

Relikwiarz z kroplą krwi błg. Jana Pawła II został umieszczony w podstawie ołtarza w Kaplicy Relikwii. Wierni będą mogli podejść, dotknąć i ucałować relikwie. Oprócz krwi Jana Pawła II w świątyni jest jego pastorał, a w Kaplicy Kapłańskiej płyta z grobu papieża, przeniesionego z Grot Watykańskich do Bazyliki św. Piotra.

Od niedzieli w nowym kościele codziennie odprawiane będą cztery msze św.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz mówił podczas uroczystości, że dziedzictwo Jana Pawła II jest powierzone całemu Kościołowi, ale wyjątkowe prawo i obowiązek opieki nad nim spoczywa na Kościele krakowskim. "To centrum będzie żywym pomnikiem różnych dzieł, które będą tutaj miały swoje miejsce, by stąd wychodzili ludzie przygotowani do dawania świadectwa o Janie Pawle II i do życia według tego, co on mówił i tak jak on żył" - powiedział kard. Nycz.Kard. Nycz dodał, że Jan Paweł II ma szczególne prawo do Łagiewnik, bo wraz ze św. siostrą Faustyną, którą wyniósł na ołtarze pokazali światu na przełomie tysiącleci tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Metropolita warszawski życzył, by Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II nigdy nie były podzielone.

Abp Celestino Migliore podkreślił, że relikwie świętych dla chrześcijan są szczególnie ważne, bo zaświadczają, że nie tylko duch, ale całe ciało, całe doczesne życie ma swój udział w świętości świętego i emanuje Bogiem. Nuncjusz wyraził nadzieję, że centrum będzie miejscem, gdzie każdy oprócz pogłębienia nauczania Jana Pawła II będzie mógł otrzymać pokrzepienie.

Sobotnie uroczystości są połączone z Małopolskim Świętem Młodych Wolontariuszy. Od g. 10.00 w namiotach i na scenie swoją działalność prezentowały grupy młodzieży i instytucje zajmujące się na co dzień pomocą potrzebującym w tym: Polski Czerwony Krzyż, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych - Hospicjum Św. Łazarza, Szkolne Koła Caritas, uczestnicy Małopolskiego projektu "Mieć wyobraźnię miłosierdzia". Młodzi tańczyli, śpiewali i opowiadali o tym, w jaki sposób pomagają innym.