Sąd zdecydował o wyłączeniu jawności rozprawy z uwagi na to, że ujawnienie okoliczności podnoszonych w postępowaniu mogłoby naruszyć ważny interes prywatny pokrzywdzonej.

Reklama

Według Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód mężczyzna latem 2008 r. podczas obozu harcerskiego dopuścił się wobec harcerki czynności seksualnej, a w 2009 roku w Kielcach kilkakrotnie doszło między nimi do obcowania płciowego. Czyny te były przestępstwem, ponieważ dziewczyna skończyła 15 lat w grudniu 2009 r.

Oskarżony nie przyznał się. Twierdzi, że jego kontakty z harcerką miały charakter koleżeński.

Sprawa wyszła na jaw, gdy nastolatka zwierzyła się swojemu chłopakowi, a ten nakłonił ją, by powiedziała o tym rodzicom. Matka zawiadomiła prokuraturę. Psycholog ocenił, że nastolatka jest wiarygodna.

Po ujawnieniu sprawy prokuratura zastosowała wobec mężczyzny poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu i dozór policyjny, a także zakaz prowadzenia działalności polegającej na pracy z dziećmi i młodzieżą.

Za kontakty seksualne z osobą poniżej 15 roku życia grozi kara pozbawienia wolności od dwóch do 12 lat.