Mówimy o tym wszystkim również w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, bo nie ma Chrystusa bez Kościoła, i nie ma Kościoła bez Chrystusa. Jest nam potrzebna pełna, głęboka prawda o Kościele, bo coraz częściej spotykamy się z banalnym, uproszczonym przedstawianiem jego istoty i misji, redukowaniem jego obrazu do spraw przyziemnych, akcentowaniem słabości jego członków - przekonywał hierarcha w homilii.

Reklama

Jak zaznaczył, Kościół to wspólnota otwarta dla wszystkich, pragnących poznać prawdę o Bogu i człowieku, spotkać się z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panem, by swemu życiu nadać kierunek i sens.

Potrzeba nam takiego spojrzenia na Kościół - mówił kard. Dziwisz - który nie jest tylko ludzką organizacją, złożoną ze słabych ludzi, nie zawsze dorastających do ideału nakreślonego w Ewangelii. W Kościele obecny jest zawsze żywy i zmartwychwstały Pan, który nam towarzyszy, umacnia nas i prowadzi do celu - podkreślił.

Metropolita krakowski ze Wzgórza Wawelskiego przekazał życzenia Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, całemu Kościołowi w Polsce i Kościołowi krakowskiemu oraz sprawującym władzę.

Zwracają się do papieża Benedykta XVI podziękował mu, za "przewodzenie Kościołowi, za mądre nauczanie rozjaśniające mroki niewiedzy i niewiary, ukazujące ideał życia chrześcijańskiego, formujące umysły, sumienia i serca". Podziękował też za wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II.

Kościołowi w Polsce, metropolita krakowski życzył, aby był domem dla wszystkich - dla swoich wiernych i ich pasterzy, również dla wszystkich poszukujących, wątpiących, szukających, a także dla nie rozumiejących jego istoty i podważających jego misję.