Silny, miejscami porywisty wiatr i roztopy. W najbliższych godzinach będzie tak niemal w całym kraju, ale najintensywniej na zachodzie. Wiatr w województwie warmińsko-mazurskim i na Podlasiu, a także na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie może osiągnąć prędkość nawet 80 kilometrów na godzinę. Na zachodzie, południu i w południowo-wschodniej części kraju z powodu opadów i dodatnich temperatur będzie dochodziło do roztopów. Możliwe są podtopienia.

Przez roztopy znacząco podwyższone są stany rzek na znacznym obszarze kraju. Poziom wielu z nich na Dolnym Śląsku i na Ziemii Lubuskiej już przekroczył alarmowy. Tak jest między innymi na Bobrze, przepływającym przez oba województwa. Fala kulminacyjna po roztopach będzie się też przemieszczała Nysą Łużycką.
Stany ostrzegawcze mogą być przekroczone na Odrze w pobliżu Raciborza, a także na Warcie i Liswarcie w okolicach Częstochowy. Podobnie na Prośnie i Grabii w województwie łódzkim. Na Mazowszu niebezpieczeństwo dotyczy dopływów Wisły.