Chodzi o majątek ukradziony w okresie PRL. Wniosek do Trybunału w tej sprawie złożył Rzecznik Praw Obywatelskich. Według niego, zastrzeżenia budzi sposób ukształtowania sytuacji prawnej jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności gminy) w tzw. postępowaniach regulacyjnych. Chodzi o to, że nie mają one prawa zaskarżyć orzeczenia wydanego przez tzw. komisje regulacyjne.

Reklama

Pozbawienie jednostek samorządowych, statusu uczestnika postępowania - mimo że często właśnie gminom rozstrzygnięcia komisji nakazują zwrot mienia odebranego wcześniej przez państwo- są niezgodne z konstytucją, uważa wnioskodawca.