Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup Wojciech Polak zdecydowanie podkreślił, że w Kościele nie ma przyzwolenia na zjawisko pedofilii. Dodał, że jest to stanowisko zarówno duchownych, jak i świeckich katolików.

Reklama

Biskup Polak poinformował, że przyjęto trzy aneksy, które mają chronić polski Kościół przed skandalami pedofilskimi. Dokumenty zostaną teraz przesłane do zatwierdzenia do Rzymu. Pierwszy aneks dotyczy pomocy ofiarom, drugi określa procedury postępowania także w odniesieniu do prawa cywilnego i kanonicznego. Trzeci aneks mówi o formacji osób przygotowujących się do kapłaństwa i podejmowania tematów ochrony dzieci i młodzieży przed różnymi nadużyciami, łącznie z pedofilią.

Biskupi przyjęli też odrębny dokument o zasadach prewencji wobec przypadków pedofilii, jakie mogą się zdarzyć w Kościele. W dokumencie określono zadania, jakie ma podejmować koordynator episkopatu do spraw dzieci i młodzieży.