Kandydatów ocenia zespół pod przewodnictwem wiceminister Marii Ejchart. Minister sprawiedliwości-Prokurator Generalny Adam Bodnar powiedział, że celem tego konkursu było, aby "społeczeństwo mogło zapoznać się z kandydatami", zaś "komisja konkursowa była w stanie wybrać najlepszą osobę". - Ja już w pewnym sensie jestem zobowiązany do wskazania panu premierowi tej osoby, która właśnie została wyłoniona w wyniku pras komisji konkursowej - zaznaczył Bodnar.

Reklama

W wyniku dokonanego wyboru przedstawię odpowiedni wniosek premierowi - powtórzył. Jednocześnie zapewnił: - Chciałbym zadeklarować, że wszystkie kolejne konkursy na różne stanowiska będą przeprowadzane w podobny sposób kierując się zasadą przejrzystości i maksymalnej dostępności tych procedur konkursowych dla osób zainteresowanych.

Wiceminister Ejchart powiedziała natomiast, że zespół MS po pięciu godzinach wysłuchań kandydatów oraz dwugodzinnej naradzie zdecydował o rekomendowaniu prok. Korneluka - "przy podziale głosów cztery do trzech". - To nie była prosta decyzja - zauważyła wiceminister.

Prok. Dariusz Korneluk został najlepiej oceniony w konkursie na prokuratora krajowego. Ma on największe doświadczenie w kierowaniu zespołami na różnych szczeblach prokuratury - poinformowała wiceminister Maria Ejchart, przewodnicząca zespołu oceniającego kandydatów na prokuratora krajowego.

Komisja stwierdziła, że Korneluk zna potrzeby różnych szczebli prokuratury, a rekomendacja wynika m.in. z tego, że prokurator ma największe doświadczenie w kierowaniu zespołami na różnych szczeblach prokuratury.

Ejchart podkreśliła, że kandydat przedstawił szeroką wizję, koncepcję prokuratury i "jedyny powiedział, jak istotna jest strategia prokuratury na czas konfliktu zbrojnego".

Reklama

Prok. Korneluk z rekomendacją

Prok. Dariusz Korneluk pracuje w prokuraturze od ponad 30 lat, w tym ponad 13 na stanowiskach kierowniczych wszystkich szczebli. Zajmował się m.in. sprawami dotyczącymi przestępczości narkotykowej. Podczas wysłuchania powiedział, że był jednym z pierwszych prokuratorów, który stosował dowód ze świadka koronnego, a także jako prokurator brał udział w znanej sprawie napadu i zabójstwa w Kredyt Banku w 2001 roku.

W kolejnych latach Korneluk pełnił m.in. funkcje prokuratora rejonowego Warszawa-Praga Północ, prokuratora okręgowego Warszawa-Praga, czy prokuratora apelacyjnego w Warszawie. Natomiast od marca 2016 roku do grudnia 2023 roku pracował jako prokurator pierwszoliniowy w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście. W połowie lutego br. Prokurator Generalny Adam Bodnar powierzył Kornelukowi pełnienie funkcji zastępcy Prokuratora Krajowego.

"Potrzebny rozdział funkcji"

Według Korneluka, pytanego jeszcze przed ogłoszeniem rekomendacji, konieczne jest rozpoczęcie prac nad projektem nowej ustawy, która ustanowi nowy model funkcjonowania prokuratury. Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Zdaniem kandydata ważne, by ustawa ustanowiła jednolity status prokuratora.

Zapytany o proponowany proces uzdrawiania prokuratury, Korneluk zauważył, że największym problemem jest kwestia bytu finansowego urzędników i pracowników prokuratury. Podał, że 39 proc. pracowników prokuratury otrzymuje pensję minimalną, co musi się zmienić.

"Niezależność to nie uprawnienie, lecz przywilej"

Prok. Korneluk przyznał również, że prokuratura nie może być wykorzystywana ideologicznie.- Niezależność to nie uprawnienie, lecz przywilej - powiedział. Jako przykłady ideologicznego wykorzystywania prokuratury w ostatnim czasie podał postępowania m.in. w sprawach tzw. stref wolnych od LGBT, aktywistów wspierających uchodźców na granicy polsko-białoruskiej oraz wobec działaczy proaborcyjnych.

Postulował również uchylenie przepisów, które "w sposób nieuprawniony naruszają niezależność prokuratorów". Dodał, że nowe władze prokuratury powinny stać na straży niezależności prokuratorów. Natomiast - jak dodał - "prokurator powinien podejmować decyzję, a nie uchylać się i odciągać ich podjęcie".

Mówiąc o upolitycznieniu prokuratury, stwierdził, że należy dokonać rozliczeń, które mają przebiegać w oparciu o procedury i normy prawa.

Według Korneluka, zmiany w prokuraturze powinny dotyczyć także kategorii spraw, którymi zajmują się prokuratorzy na poszczególnych szczeblach. Powiedział, że sprawy błędów medycznych powinny wrócić na poziom prokuratur rejonowych, a skomplikowane sprawy gospodarcze i karnoskarbowe powinny z prokuratur rejonowych przejść do prokuratur okręgowych.

Prok. Korneluka zapytano też o kwestię delegacji prokuratorów. - Jestem zwolennikiem, by nie było delegacji o kilka szczebli naraz" - powiedział. "Powinny zostać wprowadzone dobre praktyki w tym zakresie - dodał.

Rozmowa dotyczyła także stosowania w śledztwach środków takich, jak inwigilacja. - Wszystkie osoby pokrzywdzone, wobec których użyto w sposób bezprawny tego narzędzia powinny doczekać się wyjaśnienia sprawy i wszystkich okoliczności ich inwigilacji - zaznaczył kandydat.