Katarzyna Rud z UTK potwierdza, że do Metra Warszawskiego została wysłana ekipa, która zbada, czy zostały zachowane wszystkie procedury. Skontrolowane zostanie bezpieczeństwo prowadzenia ruchu i eksploatacji pociągów. Specjaliści z UTK chcą się upewnić, czy skład był prawidłowo prowadzony w tunelu metra. Badane będzie postępowanie maszynisty i obsługi ruchu w sytuacji awaryjnej. UTK będzie się też interesować systemami zasilania trakcyjnego i rezerwowego.

Reklama

To właśnie Urząd Transportu Kolejowego podjął decyzję o dopuszczeniu składów do użytkowania. Doszło do tego na trzy tygodnie przed referendum w sprawie odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Katarzyna Rud zapewnia jednak, że decyzja UTK nie miała nic wspólnego z głosowaniem. Wydanie certyfikatu było poprzedzone bardzo żmudnymi i szczegółowymi badaniami. Pociąg badało kilka wyspecjalizowanych instytucji. Raporty z tych badań były analizowane przez Urząd.

Decyzji w sprawie pociągów Inspiro nie podjął prezes UTK, lecz osoba przez niego delegowana. Katarzyna Rud podkreśla jednak, że w przypadku Urzędu Transportu Kolejowego nie ma znaczenia, czy certyfikat podpisuje sam prezes, czy osoba przez niego delegowana. W obu przypadkach pełną odpowiedzialność ponosi prezes UTK.

Pierwsze wyniki kontroli w Metrze Warszawskim mogą być znane w przyszłym tygodniu. Postępowanie w sprawie wydania certyfikatu prowadzi także prokuratura.