Respondentów zapytano, czy nasz kraj powinien wspierać politycznie Ukrainę, nawet jeżeli wiązałoby się to z represjami gospodarczymi ze strony Rosji. W sumie 46 procent odpowiedziało "zdecydowanie tak" i "raczej tak". 44 procent uznało, że "raczej nie" oraz "zdecydowanie nie". 10 procent wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Reklama

Wśród ankietowanych, którzy zadeklarowali, że będą głosowali w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyniki są inne. O 10 punktów procentowych większy okazał się odsetek osób chcących udzielania pomocy Ukrainie. Natomiast o 7 punktów procentowych zmniejszyła się grupa uważających, że Polska nie powinna wspierać politycznie Ukrainy.

Zmniejszył się też - o 3 punkty procentowe - odsetek osób wybierających odpowiedź "trudno powiedzieć".

Badanie przeprowadzono metodą telefoniczną 3 kwietnia na losowo-kwotowej próbie 1100 osób, stanowiącej reprezentację cech demograficznych ogółu dorosłych mieszkańców Polski.