Mimo to spada poczucie zagrożenia biedą. W 2014 roku było ono najniższe w ciągu ostatnich 10 lat i wynosiło 34 procent. W tym czasie odnotowano również zdecydowany spadek odsetka badanych określających standard życia swoich rodzin jako niższy niż przeciętny. W 2004 roku skromnie lub bardzo skromnie żyło 47 procent badanych, zaś w tym roku ten odsetek spadł do 23 procent.

Reklama

Jedna czwarta Polaków (24 proc.) twierdzi, że jest spokojna o finansową przyszłość swoich rodzin. Blisko co piąty (17 proc.) Polak ocenia, że jego rodzina żyje powyżej przeciętnej, chociaż swoje warunki jako bardzo dobre - pozwalające nawet na pewien luksus - określa tylko 2 procent ankietowanych.

Ponad połowa badanych (55 proc.) deklaruje, że w okresie ostatnich dwunastu miesięcy ich rodziny doświadczyły problemów z zaspokojeniem jakichś potrzeb. Najczęściej (41 proc.) Polaków nie stać było na pokrycie wydatków związanych z wypoczynkiem - urlopem lub wakacjami, i feriami dzieci. Jedna trzecia respondentów (32%) miała problemy z pokryciem wydatków w zakresie od jednego do trzech obszarów życia. Blisko co czwarty (23 proc.) miał problemy z zaspokojeniem potrzeb w więcej niż trzech dziedzinach. Rodziny niemal połowy badanych (45 proc.) nie doświadczyły żadnych problemów tego typu.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo w dniach 6-12 marca 2014 roku. W ankiecie wzięło udział 1098 osób, co stanowi reprezentatywną próbę losową dorosłych mieszkańców Polski.