Jak mówi Joanna Stokłosa z podkarpackiego NFZ rozpatrywane sprawy bywają także poważniejsze, niektóre sięgają kilkudziesięciu tysięcy. Te ostatnie przypadki to hospitalizacja osób bez ubezpieczenia.

Reklama

Na przykład koszt pobytu jednej doby na oddziale intensywnej terapii to nawet 2,5 tysiąca złotych. NFZ kontroluje pacjentów za pomocą systemu EWUŚ czyli Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

Ponad połowa przypadków wyjaśniana jest od razu na korzyść pacjentów, po uzgodnieniu stanu faktycznego z ZUS-em lub KRUS-em. W pozostałych przypadkach konieczna jest dłuższa procedura. NFZ zapewnia, że każdy przypadek jest sprawdzany indywidualnie. Najczęściej większość spraw udaje się wyjaśnić bez obciążania pacjentów opłatami.

Najwyższa kwota jaka została wydana na leczenie pacjenta formalnie nieubezpieczonego wynosi prawie 100 tysięcy złotych. Chodzi o osobę, która po zakończeniu stosunku pracy nie została zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Ta sprawa jest w trakcie wyjaśniania. Urzędnicy NFZ apelują , aby każdy pacjent upewnił się, czy posiada aktualne ubezpieczenie zdrowotne.