Mecenas Kwaśniewski wskazuje, że prezydent Warszawy o zamiarze zwolnienia dyrektora mówiła już, zanim zakończyła się kontrola, która była formalną podstawą usunięcia profesora Chazana ze stanowiska

Reklama

Pozew profesora Chazana wpłynął do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy. Jutro sprawa ma zostać zarejestrowana i otrzymać sygnaturę.

Profesor Chazan otrzymał wypowiedzenie z pracy 21 lipca na mocy decyzji Hanny Gronkiewicz -Waltz. Podstawą decyzji były wyniki kontroli ratusza w szpitalu im. św. Rodziny. Profesor Chazan, powołując się na klauzulę sumienia, odmówił przerwania ciąży.

Nie wskazał też pacjentce - do czego z mocy prawa był zobowiązany - innego lekarza lub placówki, gdzie można zabieg wykonać. Kobieta urodziła dziecko, które zmarło niedługo po porodzie.