Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie 4U Airlines. Spółka jest podejrzana o popełnienie oszustwa na szkodę klientów i sprzedawanie biletów lotniczych bez wymaganej koncesji.Spółka ta nie posiadała certyfikatu przewoźnika, jak również koncesji na wykonywanie tego rodzaju lotów. Co więcej, nie złożyła nawet wniosku o wydanie takiej koncesji - wyjaśnia rzecznik prokuratury Przemysław Nowak.

Reklama

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów od kilku tygodni stara się wyjaśnić, dlaczego firma sprzedawała bilety, nie mając odpowiedniej licencji. Jednak wszystkie pisma pozostały bez odpowiedzi. Dlatego Urząd zwrócił się do prokuratury o zbadanie sprawy. Według danych, którymi dysponuje Urząd, bilety lub pakiety turystyczne linii 4U Airlines mogło kupić nawet 7 tysięcy osób. Zdaniem przedstawicieli UOKIK w najlepszej sytuacji są ci, którzy zapłacili za podróż kartą kredytową. Mogą się oni zwrócić do banku o zwrot straconych pieniędzy na podstawie tak zwanej opcji "Chargeback". Pozostałe osoby też mogą się starać o odzyskanie pieniędzy, lecz jest to dużo bardziej skomplikowane. Wynika to z tego, że w wielu przypadkach stroną transakcji nie było 4U Airlines, a inne spółki. Jeżeli zarzuty się potwierdzą, to kierownictwu 4U Airlines może grozić kara do 8 lat więzienia.