Zmowa przetargowa to uzgadnianie warunków składanych ofert przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez jego organizatora i oferenta. Prezes UOKiK stwierdził, że trzy firmy, uczestniczące w przetargach na dostawę przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, organizowanych przez Agencję Mienia Wojskowego i Jednostkę Wojskową numer 4226, zawarły zmowę tak, aby zwyciężyła droższa oferta.

Reklama

Firmy te to spółki: Agrotur z Pabianic, Marko z Borkowic oraz Zakład Pracy Chronionej Texpol z Dłutowa. UOKiK nałożył na nie kary o wysokości prawie 300 tysięcy złotych.

Drugi przypadek zmowy stwierdzono przy przetargu na zakup i dostawę przenośnych czytników linii papilarnych, ogłoszonym przez Komendę Główną Policji. Analiza UOKiK wykazała, że uczestniczące w nim firmy EAS Envimet Polska i Unicom zawarły niedozwolone porozumienie, aby przetarg wygrała pierwsza z nich. Na spółkę Relacontrol, następcę EAS Envimet Polska, nałożono karę wynoszącą prawie 94 tysiące złotych.

Decyzje prezesa UOKiK nie są ostateczne. Firmy skorzystały z możliwości odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

ZOBACZ TEŻ: UOKiK ukarał Generali Życie. Poszło o umowy o IKE>>>