27 procent jego uczestników zadeklarowało, że wierzy, choć miewa chwile zwątpienia, a 3 procent oświadczyło, że nie wierzy w Boga.

Na pytanie, co dzieje się z nami po śmierci, 36 procent respondentów odpowiedziało:"idziemy do nieba, piekła lub czyśćca". 31 procent uznało, że po śmierci coś jest, ale nie wiadomo co, 18 procent - że śmierć jest końcem, a 4 procent - że wszyscy idziemy do nieba.

Reklama

3 procent ankietowanych wyraziło wiarę w reinkarnację, a 7 procent oświadczyło, że nie wie, czy po śmierci coś jest, czy nie.

Na pytanie o zbawienie 61 procent uczestników sondażu odpowiedziało, że każdy może być zbawiony, a 8 procent - że tylko ludzie religijni. 12 procent respondentów odpowiedziało "trudno powiedzieć", a 15 procent zadeklarowało, że w ogóle nie wierzy w zbawienie.

Reklama

82 procent uczestników sondażu wierzy w to, że Bóg wysłuchuje modlitw.

70 procent wierzy w sąd ostateczny, niebo i w cuda, 62 procent w zmartwychwstanie zmarłych, a 56 procent w piekło. 66 procent respondentów zadeklarowało, że wierzy w przeznaczenie, 36 procent - że zwierzęta mają dusze, a 30 procent - że wierzy w reinkarnację.

Sondaż przeprowadzono w dniach 5-11 lutego na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1003 osoby.