W skali od 0-10 prawie 80 procent Europejczyków oceniło swoją życiową satysfakcję na 6 lub więcej, co oznacza, że średni poziom zadowolenia wśród obywateli Wspólnoty wynosi 7,1. W Polsce jest on o 0,2 wyższy.

Reklama

Najwięcej powodów do szczęścia deklarują młodzi ludzie w wieku od 16 do 24 lat, najmniej ci powyżej 65 roku życia.

Na terenie całej Unii najbardziej zadowoleni z życia są Finowie, Szwedzi i Duńczycy, najczęściej narzekają zaś Bułgarzy. Poziom satysfakcji życiowej ściśle związany jest zarówno z sytuacją materialną i społeczną, jak i z poziomem wykształcenia, stanem zdrowia czy zatrudnieniem.

Bezrobotni na przykład zwykle mówią, że są niezadowoleni z życia choć ci, którzy mają pracę także nierzadko na nią narzekają. W Polsce niski poziom satysfakcji z pracy deklaruje prawie 20 procent osób.