Reklama

Marcin Warchoł z biura RPO poinformował, że rzecznik Adam Bodnar zamierza zaskarżyć Przed Trybunałem brak limitu tymczasowego aresztowania w obecnych przepisach. Jak zaznacza Marcin Warchoł - wniosek jest przygotowywany, a prawnicy z biura rzecznika analizują jak funkcjonuje instytucja tymczasowego aresztowania nie tylko w Polsce, ale też w innych systemach prawnych.

Marcin Warchoł powiedział, że Rzecznik Praw Obywatelskich oczekuje też od resortu sprawiedliwości informacji na temat skali problemu nadmiernie przedłużanych aresztowań tymczasowych. Rzecznik chce wiedzieć, ile takich spraw jest w skali kraju, jakie to są okresy aresztowania i jakie przesłanki były podstawą przedłużania tego środka zapobiegawczego. Chcemy te wszystkie sprawy monitorować, podejmować i pomagać kolejnym osobom wobec których jest stosowany ten środek - powiedział Marcin Warchoł.

Reklama

Rzecznik Adam Bodnar w poniedziałek spotkał się z Maciejem Dobrowolskim niedawno zwolnionym z aresztu, w którym mężczyzna spędził ponad 3 i pól roku. Jak podkreśla pracownik biura rzecznika - ta sprawa jest okazją do szerszego zajęcia się problemem długotrwałych aresztowań. Jest to jednym z najczęstszych powodów wystąpień przeciwko Polsce przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Rekordowy czas przetrzymania podejrzanego, a później podsądnego w areszcie, wyniósł ponad 12 lat.