Rzecznik biura Jacek Dobrzyński nie chce zdradzić szczegółów sprawy. Powiedział jedynie, że CBA posiadało pewne informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości przy przetargu. W związku z tym sprawa została skierowana do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.

Reklama

Nieoficjalnie wiadomo, że badana jest sprawa aneksu, który przedłuża termin dostawy Dart-ów. Początkowo pociągi miały trafić do PKP Intercity latem.

Teraz przewoźnik chce odebrać wszystkie składy do końca grudnia. Inaczej przepadną unijne pieniądze, z których zakup był częściowo finansowany. Pociągi Dart miały wyjechać na tory jeszcze w tym roku. Miały obsługiwać połączenia między dużymi miastami.

Reklama

PKP Intercity przekonuje z kolei, że konieczność zawarcia porozumienia z producentami (konsorcjum Stadler – Newag oraz Pesa) wynikała ze zmian w prawie.

1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r., które wprowadziło zmiany do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei. Zmiany te dotyczyły trybu przeprowadzania badań homologacyjnych w ramach procesu uzyskiwania zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdu kolejowego.Zmiany wprowadzone na mocy Rozporządzenia wydłużają czas trwania badań pojazdów kolejowych, a tym samym przesuwają moment wydania przez instytut prowadzący powyższe badania certyfikatów niezbędnych do uzyskania homologacji (zanim podpisaliśmy porozumienia uzyskaliśmy od jednostki certyfikowanej potwierdzenie wpływu zmian w całym procesie) - tłumaczy spółka w komunikacie.

Reklama

PKP Intercity tłumaczy również, że treść porozumień była weryfikowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. - CUPT wydało opinię bez zastrzeżeń w zakresie proponowanych zapisów. Ponadto, podjęliśmy decyzję o wystąpieniu do Urzędu Zamówień Publicznych z prośbą o opinię dotyczącą Porozumienia. UZP potwierdził dopuszczalność dokonania omawianej zmiany oraz jej zgodność z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - czytamy w oświadczeniu.