CBOS zaznacza, że badanie jest reprezentatywne dla osób de facto mieszkających w Polsce. Część z nich pracuje za granicą sezonowo lub jest już po powrocie z emigracji zarobkowej.

Reklama

Wyjazdy do pracy za granicą dotyczą głównie osób młodych. W grupie wiekowej 25-34 lata w ciągu ostatniej dekady poza Polską pracowała prawie co trzecia osoba (30 proc.). Za granicą pieniądze zarabiało także 21 procent badanych w wieku 35-44 lata.

Osobiste doświadczenia migracyjne częściej mają mężczyźni (20 proc.) niż kobiety (13 proc.). Za granicą pracowały bądź pracują częściej niż przeciętnie osoby legitymujące się wykształceniem zasadniczym zawodowym (20 proc.). W szczególności są to także robotnicy wykwalifikowani (30 proc.) oraz niewykwalifikowani (32 proc.).

Reklama

Emigracja zarobkowa dotyczy także bezrobotnych. Prawie co trzecia osoba (30 proc.) bez pracy zadeklarowała, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat zarabiała lub zarabia za granicą.

Reklama

Najbardziej popularnymi kierunkami wyjazdów zarobkowych pozostają Niemcy (40 proc. deklarujących pracę za granicą), Wielka Brytania (25 proc.) oraz Holandia (13 proc.).

Najważniejszym czynnikiem motywującym do poszukiwania pracy poza krajem są niskie zarobki. Taką deklarację złożyło 56 procent respondentów.

Najczęściej pełną gotowość do wyjazdu za granicę deklarują osoby w wieku 18-24 lata (32 proc. ankietowanych). To grupa osób, która chce pracować za granicą lub jest w trakcie poszukiwań zajęcia albo pracuje już poza Polską.

W badaniu CBOS co czwarty ankietowany mówi, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat pracował za granicą bądź że ktoś z jego gospodarstwa domowego obecnie pracuje poza krajem. Najczęściej bliskich (członków gospodarstwa domowego) pracujących poza Polską mają mieszkańcy wsi (19 proc.) lub miast do 20 tysięcy mieszkańców (14 proc.).

Badanie CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 15-21 października. Próba badawczy wynosiła 1114 osób, stanowiących reprezentatywną, losową grupę dorosłych mieszkańców Polski.