Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że postępowanie związane jest między innymi z naruszeniem zasad dotyczących ochrony informacji niejawnych i niewłaściwego postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne.

Reklama

W grudniu szef MON odwołał dotychczasowe kierownictwo Centrum i powołał nowe. Pomieszczenia przejęto w nocy, bo - jak tłumaczył resort - okupowały go osoby nieuprawnione.

Centrum Eksperckie Kontrwywiadu powstaje od września. Utworzyły je Polska i Słowacja, przy wkładzie sześciu innych krajów członkowskich Sojuszu. Centrum ma zajmować się głównie szkoleniami żołnierzy i koordynowaniem działań jednostek kontrwywiadowczych z różnych krajów członkowskich Sojuszu.

Reklama