Jak podkreślono w komunikacie CBOS, wzrost poparcia dla przynależności do NATO jednoznacznie należy wiązać z sytuacją na wschodzie Ukrainy. Wyraża się to nie tylko w poparciu dla członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale także dla stałej obecności wojsk państw NATO na terenie Polski - dodano.

Reklama

Według sondażu, w ostatnim dziesięcioleciu znacząco wzrosła akceptacja stałej obecności wojsk państw NATO na terytorium Polski, a poparcie dla ich stacjonowania w naszym kraju jest obecnie najwyższe w historii badań CBOS. 65 proc. ankietowanych jest zdania, że powinny one stacjonować w Polsce. Przeciwnicy tego stanowią 23 proc. 12 proc. nie ma zdania.

57 proc. respondentów sądzi, że w chwili obecnej Polska może być pewna zaangażowania sojuszników z NATO w ewentualną obronę naszych granic. Wątpi w to 28 proc. badanych. 15 proc. nie ma zdania.

Budowa na terytorium naszego kraju amerykańskiej instalacji obrony przeciwrakietowej, wchodzącej w skład tzw. tarczy antyrakietowej, uzyskała najwyższe poparcie od 2005 r. - obecnie odsetek zwolenników jej powstania zdecydowanie przewyższa udział jej przeciwników (58 proc. wobec 25 proc.). Tak jak w poprzednich badaniach, znacząca grupa ankietowanych nie ma wyrobionego zdania - 17 proc.

Według 59 proc. respondentów budowa amerykańskiej instalacji obrony przeciwrakietowej może zwiększyć zagrożenie atakiem rakietowym ze strony - jak to ujęto w pytaniu - "innego państwa, np. Rosji". 26 proc. jest przeciwnego zdania, a 15 proc. nie ma opinii.

CBOS podkreśla, że mimo niezmienionych opinii o możliwym zagrożeniu atakiem powietrznym, rakietowym ze strony innego państwa z powodu budowy w Polsce amerykańskiej instalacji antyrakietowej znacząco wzrosło poparcie dla jej powstania.

Zdaniem CBOS poparcie dla przynależności do NATO - tak jak w dotychczasowych badaniach - związane jest przede wszystkim z deklarowanym zainteresowaniem polityką. Do największych zwolenników zaliczają się badani deklarujący bardzo duże lub duże zainteresowanie polityką. Im mniejsze zainteresowanie polityką, tym mniej osób popiera przynależność do Sojuszu, a tym częstsza jest obojętność - dodano.

Reklama

Wśród zwolenników NATO najwięcej jest osób z wykształceniem wyższym i średnim, a najmniej - z podstawowym lub gimnazjalnym. Rekordowo wysokie poparcie CBOS notuje wśród kadry kierowniczej i specjalistów wyższego szczebla (97 proc.). Zwolennicy członkostwa Polski w NATO zdecydowanie przeważają wśród elektoratów wszystkich partii politycznych, które zostały uwzględnione w czerwcowym badaniu preferencji partyjnych.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo 2–9 czerwca na 1002-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.