Celem zmian ma być poprawa opieki nad rannymi i chorymi, a w razie śmierci umożliwienie właściwego pochówku, zgodnie z Konwencją Genewską. Zmieniając wzór MON chce też nawiązać do historycznego „nieśmiertelnika” z II RP.

Reklama

Dotychczas tabliczka tożsamości, wydawana (oprócz plastikowej karty tożsamości) - w dwóch egzemplarzach na łańcuszku - przy wyjeździe na misję, zawiera imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, grupę krwi i nazwę „Siły Zbrojne RP”. Została wprowadzona na podstawie decyzji MON z 2008 r.

Nowy „nieśmiertelnik” ma być owalny, z nacięciem do przełamania, a znajda się na nim imię i nazwisko, PESEL, numer seryjny, grupa krwi, nazwa „Siły Zbrojne RP” oraz religia/wyznanie. Te informacje będą grawerowane po oświadczeniu woli przez żołnierza lub osobę uprawnioną.

W uzasadnieniu MON przywołuje art. 17 1. Konwencji Genewskiej z 1949 r. o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych: Strony w konflikcie będą ponadto czuwać nad tym, aby zmarli byli grzebani z czcią i w miarę możliwości zgodnie z obrządkami religii, która wyznawali. W przypadku niepodania religii lub wyznania, pole pozostanie niewypełnione.

Tabliczka ma być wykonana ze stali nierdzewnej. O wysokiej jakości rozwiązania tego znaku, personalizującego osoby wg przedwojennego znaku tożsamości wz. 1931, świadczy fakt, że jego projekt został uznany za najlepszy i zatwierdzony podczas XIII Konferencji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, która odbyła się w październiku 1928 r. w Hadze – stwierdza uzasadnienie.

Ze względu na zawarte informacje tabliczka – inaczej niż np. niegdysiejszy wzór z samym numerem ewidencyjnym – ma służyć żołnierzowi przez cały okres, kiedy podlega on obowiązkowi obrony.

Do czasu wprowadzenia nowych „nieśmiertelników”, w okresie przejściowym będą funkcjonować dwa rodzaje tabliczek. Tabliczki wg dotychczasowego wzoru będą wydawane w razie mobilizacji i wojny nie dłużej niż do końca 2027 r. Nowe będą wydawane żołnierzom wyjeżdżającym służbowo za granicę oraz w razie zniszczenia lub utraty dotychczasowej tabliczki.

Reklama

Nowe tabliczki będzie wykonywać Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, które dotychczas produkuje „nieśmiertelniki” i poliwęglanowe karty identyfikacyjne. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 90 dni po ogłoszeniu.