Jak poinformowała rzeczniczka Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, mjr Justyna Siedlecka, już po raz siódmy śląska Służba Więzienna przystąpiła do programu "Dziedzictwo Pokoleń”, prowadzonego we współpracy z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Reklama

Do grudnia we wszystkich jednostkach penitencjarnych okręgu katowickiego funkcjonariusze będą realizowali program edukacyjny dla skazanych, dotyczący antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w Polsce - poinformowała rzeczniczka.

Przedstawiciele Służby Więziennej oceniają, że forma oddziaływań resocjalizacyjnych, jaką jest program edukacji historycznej "Dziedzictwo Pokoleń", przynosi wymierne efekty. Zajęcia prowadzą specjalnie przeszkoleni przez historyków katowickiego IPN funkcjonariusze więzienni.

Reklama

Skazani podkreślają, że sami zaczynają sięgać po materiały historyczne, są bardziej ciekawi i otwarci na najbliższe otoczenie, mają poczucie większej tożsamości z regionem, w którym żyją. Podejmują się refleksji nad własnym życiem i wyborami, których dokonali - wskazała mjr Siedlecka.

Realizacja projektu jest dużym wyzwaniem dla kadry penitencjarnej, przede wszystkim dla wychowawców prowadzących projekt - zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym. Więziennicy oceniają jednak, że program bardzo korzystnie wpływa na relacje pomiędzy wychowawcami i pedagogami a ich podopiecznymi.

W ramach tegorocznej edycji projektu przewidziano prezentację wystawy przedstawiającej m.in. losy Danuty Siedzikówny ps. Inka - sanitariuszki oraz łączniczki w oddziałach antykomunistycznej partyzantki.

Po raz pierwszy program edukacyjny "Dziedzictwo Pokoleń" realizowany był w śląskich aresztach i więzieniach w 2011 r. Wówczas osadzeni poznawali historię Solidarności i stanu wojennego w ramach zajęć pod tytułem "Klisze Pamięci – Grudzień 81". W kolejnym roku więźniom przybliżano tematykę deportacji mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego w 1945 r., a w roku 2013 - sylwetkę generała Władysława Sikorskiego. W 2015 r. rozmawiano o symbolach historii Polski oraz o postaci straconego w katowickim areszcie ks. Jana Machy. Ubiegłorocznym tematem był "Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku".