Rejestr składa się z dwóch części: ogólnodostępnej (rejestr publiczny), z której można korzystać bez konieczności logowania, oraz z części z dostępem ograniczonym, z którego mają korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi.

Reklama

Rejestr pedofilów - co jest w części ogólnodostępnej?

W części ogólnodostępnej są imiona i nazwiska oraz fotografie prawie 800 skazanych prawomocnie pedofilów. To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Spośród sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. do rejestru publicznego trafiają dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym - rejestr publiczny >>>

Są tam też dane o miejscowościach, w jakich te osoby przebywają oraz o rodzaju, dacie i miejscu przestępstwa; o ewentualnej przerwie w karze czy warunkowym zwolnieniu skazanego. Strona umożliwia wyszukiwanie danych po nazwisku albo nazwie miejscowości.

Co ważne, w rejestrze ogólnodostępnym nie ma nazwisk pedofilów skazanych za wykorzystywanie seksualne dzieci, jeśli nie doszło do gwałtu (chyba że mowa o recydywistach).

Reklama

Nazwiska i dane takich osób będą znajdowały się w rejestrze dopóki będą oni figurować w Krajowym Rejestrze Karnym, czyli do momentu zatarcia się przestępstwa.

Co ciekawe, w rejestrze nie da się - przynajmniej na razie - zweryfikować tego, czy dany pedofil przebywa na wolności, czy też w zakładzie karnym. O tej sprawie szerzej pisał serwis gazetaprawna.pl >>>

Rejestr z ograniczonym dostępem

Druga część rejestru – z ograniczonym dostępem – zawiera 2614 nazwisk. Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego znaleźli się w nim sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 października 2017 r. na osobach w wieku 15-18 lat, co do których to sprawców sądy nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru. Natomiast w przypadku przestępstw popełnionych po 1 października 2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę nieletnich. W tej części rejestr jest bardzo szczegółowy. Zawiera m.in. PESEL skazanych i adresy ich zameldowania.

Dyrektorzy szkół, a także organizatorzy wypoczynku czy zajęć dla dzieci są zobowiązani sprawdzać, czy osoby, które zamierzają zatrudnić, figurują w rejestrze. Jeśli tak – nie będą mogli przyjąć ich do pracy. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary – aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.